Art 20 Categoria înalților funcționari publici | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 19 Categoria înalților funcționari publiciCAPITOLUL IV Managementul funcțiilor publice și al funcționarilor publici - SECȚIUNEA 1 Agenția Națională a Funcționarilor Publici -
Art 21 Agenția Națională a Funcționarilor Publici

CAPITOLUL III Categoria înalților funcționari publici -
Art. 20.
- Practică judiciară (4)

(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici se face anual, în condițiile legii. Practică judiciară (1)

(2) Evaluarea generală a înalților funcționari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare exercitării funcției publice. Practică judiciară (2)

(3) Înalții funcționari publici au obligația de a urma anual cursuri de perfecționare profesională, în condițiile legii. Practică judiciară (1)

(4) Evaluarea anuală prevăzută la alin. (1) și evaluarea generală prevăzută la alin. (2) se fac de către o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor și reformei administrative. Modificări (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...