Art 2 Dispoziții generale | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 1 Dispoziții generale Art 3 Dispoziții generale

CAPITOLUL I Dispoziții generale -
Art. 2.
- Practică judiciară (25), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Funcția publică reprezintă ansamblul atribuțiilor și responsabilităților, stabilite în temeiul legii, în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală, administrația publică locală și autoritățile administrative autonome. Practică judiciară (19), Reviste (4)

(2) Funcționarul public este persoana numită, în condițiile legii, într-o funcție publică. Persoana care a fost eliberată din funcția publică și se află în corpul de rezervă al funcționarilor publici își păstrează calitatea de funcționar public. Referințe (1), Practică judiciară (27), Reviste (4), Doctrină (1)

(3) Activitățile desfășurate de funcționarii publici, care implică exercitarea prerogativelor de putere publică, sunt următoarele: Practică judiciară (16), Reviste (1)

a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative; Practică judiciară (9)

b) elaborarea proiectelor de acte normative și a altor reglementări specifice autorității sau instituției publice, precum și asigurarea avizării acestora; Practică judiciară (2)

c) elaborarea proiectelor politicilor și strategiilor, a programelor, a studiilor, analizelor și statisticilor necesare realizării și implementării politicilor publice, precum și a documentației necesare executării legilor, în vederea realizării competenței autorității sau instituției publice; Practică judiciară (3), Reviste (1)

d) consilierea, controlul și auditul public intern; Practică judiciară (2)

e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare; Practică judiciară (1)

f) colectarea creanțelor bugetare; Practică judiciară (1)

g) reprezentarea intereselor autorității sau instituției publice în raporturile acesteia cu persoane fizice sau juridice de drept public sau privat, din țară și străinătate, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității sau instituției publice, precum și reprezentarea în justiție a autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; Respingeri de neconstituționalitate (2)

h) realizarea de activități în conformitate cu strategia de informatizare a administrației publice. Practică judiciară (1)

(4) Funcțiile publice sunt prevăzute în anexa la prezenta lege. Modificări (1), Practică judiciară (5)

(5) În sensul prezentei legi, totalitatea funcționarilor publici din cadrul autorităților administrative autonome și din cadrul autorităților și instituțiilor publice din administrația publică centrală și locală constituie corpul funcționarilor publici. Referințe (1), Practică judiciară (2)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...