Art 112 Dispoziții finale și tranzitorii | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale și tranzitorii -
Art. 112.
- Modificări (1), Jurisprudență

(1) Numărul total al funcțiilor publice de conducere din cadrul fiecărei autorități sau instituții publice, cu excepția funcțiilor publice de secretar al unității administrativ-teritoriale și de șef al oficiului prefectural, este de maximum 12% din numărul total al funcțiilor publice. Modificări (2), Referințe (1), Jurisprudență

(2) Prin excepție, în cadrul aparatului propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și al instituțiilor publice subordonate acestora, ponderea funcțiilor publice de conducere se poate stabili, pe baza justificării autorității sau instituției publice, la maximum 15% din numărul total al funcțiilor publice. Jurisprudență

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (2) al art. XVI din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, aparatul propriu al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și al instituțiilor publice subordonate acestora.

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 102 Încetarea raportului de serviciu
Art 103 Încetarea raportului de serviciu
Art 104 Încetarea raportului de serviciu
Art 105 Încetarea raportului de serviciu
Art 106 Încetarea raportului de serviciu
Art 107 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 108 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 109 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 110 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 111 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 112 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 113 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 114 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 115 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 116 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 117 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 118 Dispoziții finale și tranzitorii
Art IV "
Art V "
Art VI "
Art VII "
;
se încarcă...