Art 106 Încetarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - Încetarea raportului de serviciu -
Art. 106.
- Jurisprudență, Reviste (9), Doctrină (2)

(1) În cazul în care raportul de serviciu a încetat din motive pe care funcționarul public le consideră netemeinice sau nelegale, acesta poate cere instanței de contencios administrativ anularea actului administrativ prin care s-a constatat sau s-a dispus încetarea raportului de serviciu, în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, precum și plata de către autoritatea sau instituția publică emitentă a actului administrativ a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate, și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat funcționarul public. Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (5), Doctrină (1)

(2) La solicitarea funcționarului public, instanța care a constatat nulitatea actului administrativ va dispune reintegrarea acestuia în funcția publică deținută. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest text cu caracter general este precedat de alte texte care reglementează competența instanței de contencios administrativ în cazuri particulare – art. 80 (contestarea sancțiunii disciplinare), 85 alin. (2) (contestarea ordinului sau dispoziției de imputare), 104 alin. (8) (contestația împotriva refuzului de încadrare), 106 (contestația împotriva măsurii de încetare a raportului de serviciu) din Legea nr. 188/1999, republicată. [ Mai mult... ] 

Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
    Acest text cu caracter general este precedat de alte texte care reglementează competența instanței de contencios administrativ în cazuri particulare – art. 80 (contestarea sancțiunii disciplinare), 85 alin. (2) (contestarea ordinului sau dispoziției de imputare), 104 alin. (8) (contestația împotriva refuzului de încadrare), 106 (contestația împotriva măsurii de încetare a raportului de serviciu) din Legea nr. 188/1999, republicată. [ Mai mult... ] 

Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
    Prin acțiunea introductivă, reclamantul B.T. asolicitat anularea deciziei de concediere nr. 250 din 31 august 2010 emisă de Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Județean Arad, iar la termenul de judecată din 10 ianuarie 2011, în fața instanței de fond, pârâta ainvocat excepția lipsei procedurii prealabile față de dispozițiile art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999, coroborate cu art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, excepția ce afost respinsă implicit de prima instanță, de vreme ce aceasta aanalizat pe fond contestația reclamantului. Curtea reține că reclamantul aavut calitatea de funcționar public în cadrul Agenția de Plăți și Intervenții pentru Agricultură – Centrul Județean Arad, iar prin decizia nr. 250 din 31 august 2010, emisă de aceasta instituție, s-a dispus încetarea raporturilor de serviciu prin eliberare din funcția publică conform art. 97 lit. c), coroborat cu art. 99 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 96 Suspendarea raportului de serviciu
Art 97 Încetarea raportului de serviciu
Art 98 Încetarea raportului de serviciu
Art 99 Încetarea raportului de serviciu
Art 100 Încetarea raportului de serviciu
Art 101 Încetarea raportului de serviciu
Art 102 Încetarea raportului de serviciu
Art 103 Încetarea raportului de serviciu
Art 104 Încetarea raportului de serviciu
Art 105 Încetarea raportului de serviciu
Art 106 Încetarea raportului de serviciu
Art 107 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 108 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 109 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 110 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 111 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 112 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 113 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 114 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 115 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 116 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Eliberare din funcție ca urmare a reorganizării instituției. Nelegalitate. Daune morale
ÎCCJ a statuat referitor la interpretarea legii în privința funcționarilor publici
Reorganizarea autorității publice prin reducerea numărului de posturi
Funcționar public. Anulare decizie de numire într-o altă funcție publică, ca urmare a reoganizării instituției. Procedura prelabilă prevăzută de art. 7 din Legea nr. 554/2004
Nemotivarea actului administrativ de eliberare din funcția publică - cauză de nulitate
Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici. Reorganizare. Caz bine justificat. Pagubă iminentă. Calitate procesuală pasivă
Anulare decizie de eliberare din funcție. Reorganizarea Casei de Asigurări de Sănătate
Raport de evaluare a performanțelor unui funcționar public. Anulare. Limitele analizei instanței. Considerente de legalitate, iar nu de oportunitate. Obligarea autorității administrative la refacerea evaluării
Reintegrare în funcție. Funcționar public. Termen de prescripție. Admitere recurs
Funcționarul public eliberat în mod nelegal din funcția publică deținută. Obligarea autorității publice la plata drepturilor salariale aferente acestei funcții până la data reîncadrării efective. Includerea stimulentelor în cuantumul sumei de plata stabilită prin titlu executor. Instanța competentă să judece litigiul
Doctrină:
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Procedura soluționării conflictelor individuale de muncă. Ghid pentru practicieni, ediția 2
Răspunderea disciplinară în raporturile de muncă. Legislație. Doctrină. Jurisprudență, ediția 1
;
se încarcă...