Art 103 Încetarea raportului de serviciu | Lege 188/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu - Încetarea raportului de serviciu -
Art. 103.
- Jurisprudență, Reviste (5)

(1) La modificarea, la suspendarea și la încetarea raportului de serviciu funcționarul public are îndatorirea să predea lucrările și bunurile care i-au fost încredințate în vederea exercitării atribuțiilor de serviciu. Jurisprudență

(2) La încetarea raportului de serviciu funcționarul public își păstrează drepturile dobândite în cadrul carierei, cu excepția cazului în care raportul de serviciu a încetat din motive imputabile acestuia. Jurisprudență, Reviste (1)

(3) Funcționarii publici beneficiază de drepturi din bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul în care raporturile de serviciu le-au încetat în condițiile prevăzute la: Jurisprudență

a) art. 98 alin. (1) lit. c), cu excepția cazului în care funcționarul public nu mai îndeplinește condiția prevăzută la art. 54 lit. a);

b) art. 98 alin. (1) lit. e) și h);

c) art. 99 alin. (1).

Acesta este un fragment din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 188/1999:
Art 93 Modificarea raportului de serviciu
Art 94 Suspendarea raportului de serviciu
Art 95 Suspendarea raportului de serviciu
Art 96 Suspendarea raportului de serviciu
Art 97 Încetarea raportului de serviciu
Art 98 Încetarea raportului de serviciu
Art 99 Încetarea raportului de serviciu
Art 100 Încetarea raportului de serviciu
Art 101 Încetarea raportului de serviciu
Art 102 Încetarea raportului de serviciu
Art 103 Încetarea raportului de serviciu
Art 104 Încetarea raportului de serviciu
Art 105 Încetarea raportului de serviciu
Art 106 Încetarea raportului de serviciu
Art 107 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 108 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 109 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 110 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 111 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 112 Dispoziții finale și tranzitorii
Art 113 Dispoziții finale și tranzitorii
Reviste:
Decizie de eliberare din funcție a unui funcționar public, în situația desființării instituției în cadrul căreia activa
ÎCCJ a statuat referitor la interpretarea legii în privința funcționarilor publici
Desființare instituție publică. Funcționar public eliberare din funcție. Condiții
Personal silvic. Desfacerea contractului de muncă. Repunere în drepturi
Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici. Reorganizare. Caz bine justificat. Pagubă iminentă. Calitate procesuală pasivă
Unele considerații privind cercetarea disciplinară a funcționarilor publici
;
se încarcă...