Răspunderea penală | Lege 115/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL II Răspunderea penală

Art. 7. - Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Intră sub incidența prezentei legi faptele săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor și care, potrivit legii penale, constituie infracțiuni.

(2) Pentru săvârșirea altor infracțiuni, în afara exercițiului funcției lor, membrii Guvernului răspund potrivit dreptului comun.

(3) Persoanele prevăzute la art. 6 răspund penal pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor, potrivit normelor de procedură stabilite prin prezenta lege.

Art. 8. -

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor: Modificări (1), Doctrină (2)

a) împiedicarea, prin amenințare, violență ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu bună-credință a drepturilor și libertăților vreunui cetățean; Jurisprudență

b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului. Reviste (1)

(2) Constituie, de asemenea, infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârșite de către un membru al Guvernului: Modificări (1)

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată;

b) emiterea de ordine normative sau instrucțiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenență politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului. Jurisprudență

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepsește.

Art. 9. -

(1) În cazul săvârșirii de către membrii Guvernului a unor infracțiuni în exercițiul funcției lor, altele decât cele prevăzute la art. 8, se aplică pedeapsa prevăzută de legea penală pentru acele infracțiuni.

(2) În cazurile prevăzute la art. 7 alin. (1) și la art. 8, pe lângă pedeapsa principală se va aplica și pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a mai ocupa o funcție de demnitate publică sau o funcție publică de conducere pe o perioadă de la 3 la 10 ani. Modificări (1)

Art. 10. -

Răspunderea penală este personală și ea privește pe fiecare membru al Guvernului în parte, pentru faptele comise în exercitarea funcției sale.

Art. 11. - Doctrină (1)

Membrii Guvernului răspund penal pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor, de la data depunerii jurământului și până la încetarea funcției, în condițiile prevăzute de Constituție.

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drept administrativ, Vol I, ediția 4
    Totodată, s-a prevăzut că urmărirea penală și judecarea foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, astfel cum acestea sunt stabilite de art. 7-11 din lege se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun, iar prevederile de ordin procedural ale legii nu se aplică foștilor membri ai Guvernului, în nicio situație. Ulterior, aceste dispoziții au fost declarate neconstituționale, prin D.C.C. nr. 665/2007 (M.Of. nr. 547 din 10 august 2007). [ Mai mult... ] 

.....
    Totodată, s-a prevăzut că urmărirea penală și judecarea foștilor membri ai Guvernului pentru infracțiunile săvârșite în exercițiul funcției lor, astfel cum acestea sunt stabilite de art. 7-11 din lege se efectuează potrivit normelor de procedură penală de drept comun, iar prevederile de ordin procedural ale legii nu se aplică foștilor membri ai Guvernului, în nicio situație. Ulterior, aceste dispoziții au fost declarate neconstituționale, prin D.C.C. nr. 665/2007 (M.Of. nr. 547 din 10 august 2007). [ Mai mult... ] 
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Potrivit art. 8 alin. (1) din legea specială: Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor: a) împiedicarea, prin amenințare, violență ori prin folosirea de mijloace frauduloase, aexercitării cu bună-credință adrepturilor și libertăților vreunui cetățean; b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau aunui minister, pentru aascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 115/1999:
Dispoziții generale
Răspunderea penală
Procedura de urmărire penală și de judecare
Dispoziții finale
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
;
se încarcă...