Art II " | Lege 115/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Reproducem mai jos art II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr 3/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr 115/1999 privind responsabilitatea ministerială, aprobată cu modificări prin Legea nr 90/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Legii nr 115/1999 și care se aplică, în continuare, ca dispoziții proprii ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr 3/2005: - " -
Art. II.
-

Comisia prevăzută la art. 16 alin. (2)*) din Legea nr. 115/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se constituie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență."

*) În urma republicării și renumerotării textelor, art. 16 alin. (2) a devenit art. 16 alin. (4).

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 115/1999:
Art 16 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 17 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 18 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 19 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 20 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 21 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 22 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art II "
;
se încarcă...