Art 8 Răspunderea penală | Lege 115/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Răspunderea penală -
Art. 8.
-

(1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor: Modificări (1), Doctrină (2)

a) împiedicarea, prin amenințare, violență ori prin folosirea de mijloace frauduloase, a exercitării cu bună-credință a drepturilor și libertăților vreunui cetățean; Jurisprudență

b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului. Reviste (1)

(2) Constituie, de asemenea, infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 3 ani următoarele fapte săvârșite de către un membru al Guvernului: Modificări (1)

a) refuzul nejustificat de a prezenta Camerei Deputaților, Senatului sau comisiilor permanente ale acestora, în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), informațiile și documentele cerute de acestea în cadrul activității de informare a Parlamentului de către membrii Guvernului, potrivit art. 111 alin. (1) din Constituția României, republicată;

b) emiterea de ordine normative sau instrucțiuni cu caracter discriminatoriu pe temei de rasă, naționalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, vârstă, sex sau orientare sexuală, apartenență politică, avere sau origine socială, de natură să aducă atingere drepturilor omului. Jurisprudență

(3) Tentativa faptelor prevăzute la alin. (1) se pedepsește.

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    Potrivit art. 8 alin. (1) din legea specială: Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 12 ani următoarele fapte săvârșite de membrii Guvernului în exercițiul funcției lor: a) împiedicarea, prin amenințare, violență ori prin folosirea de mijloace frauduloase, aexercitării cu bună-credință adrepturilor și libertăților vreunui cetățean; b) prezentarea, cu rea-credință, de date inexacte Parlamentului sau Președintelui României cu privire la activitatea Guvernului sau aunui minister, pentru aascunde săvârșirea unor fapte de natură să aducă atingere intereselor statului. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 115/1999:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Răspunderea penală
Art 8 Răspunderea penală
Art 9 Răspunderea penală
Art 10 Răspunderea penală
Art 11 Răspunderea penală
Art 12 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 13 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 14 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 15 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 16 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 17 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 18 Procedura de urmărire penală și de judecare
Reviste:
Revista Curierul Judiciar nr. 6/2017
Doctrină:
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Drept administrativ, Vol I, ediția 4
;
se încarcă...