Art 24 Dispoziții finale | Lege 115/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții finale -
Art. 24.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Doctrină (1)

(1) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de condamnare, persoanele prevăzute la art. 6 sunt considerate nevinovate.

(2) Hotărârea definitivă de condamnare a unui membru al Guvernului se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Doctrină (1)

(3) Membrul Guvernului, condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, va fi demis din funcție de Președintele României, la propunerea primului-ministru. Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    312 Pentru aceleași considerente, Curtea Constituțională a constatat și neconstituționalitatea art. I din O.U.G. nr. 95/2007, care modifică art. 16 din Legea nr. 115/1999 într-un sens și mai restrictiv. Curtea constată că textul modificat prin ordonanța de urgență înlătură posibilitatea ca Președintele României să fie sesizat și de procurorul-șef al Direcției Naționale Anticorupție și, deosebit de condițiile cuprinse în textul anterior, instituie și condiția ca „dacă sesizarea este făcută de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, acesta îl va informa concomitent și pe prim-ministru. [ Mai mult... ] 

.....
    Deși Curtea Constituțională aconsiderat ca neîntemeiată susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile legale deduse controlului, ar contraveni prevederilor art. 109 alin. (2) și (3) din Constituție, considerăm că acestea sunt neconstituționale pentru următoarele argumente: a) prevederile contestate contravin art. 109 alin. (2) din Constituția României întrucât nu instituie omăsură de protecție amandatului exercitat de membrii Guvernului înlăturând, în acest fel, caracterul obiectiv al unei garanții constituționale de ordin procedural, menite să ocrotească interesul public, și anume realizarea actului de guvernare prin exercițiul mandatului. Prevederile art. 24 alin. (2) și (3), respectiv art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999, republicată, contravin, de asemenea, și prevederilor art. 109 alin. (3) din Constituție, întrucât acest text constituțional prevede că fac obiectul unor reglementări subsecvente doar cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile în materia responsabilității ministeriale, legiuitorul neavând competența de aschimba regimul procesual penal special într-un regim de drept comun în funcție de calitatea subiectului activ de membru al Guvernului; b) dispozițiile contestate din Legea nr. 115/1999 contravin, în opinia noastră, și principiului egalității în drepturi, consfințit prin art. 16 alin. (1) din Constituția României, deoarece instituie un regim discriminatoriu pentru miniștrii al căror mandat aîncetat și c) prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 contravin, de asemenea, jurisprudenței Curții Constituționale, potrivit căreia măsura de ocrotire ainteresului public subzistă și după încetarea mandatului membrilor Guvernului, așa încât în privința infracțiunilor comise în exercițiul funcției, punerea sub urmărire penală amembrilor Guvernului trebuie să se realizeze cu respectarea acelorași norme procedurale. [ Mai mult... ] 
.....
    Deși Curtea Constituțională aconsiderat ca neîntemeiată susținerea autorului excepției, potrivit căreia dispozițiile legale deduse controlului, ar contraveni prevederilor art. 109 alin. (2) și (3) din Constituție, considerăm că acestea sunt neconstituționale pentru următoarele argumente: a) prevederile contestate contravin art. 109 alin. (2) din Constituția României întrucât nu instituie omăsură de protecție amandatului exercitat de membrii Guvernului înlăturând, în acest fel, caracterul obiectiv al unei garanții constituționale de ordin procedural, menite să ocrotească interesul public, și anume realizarea actului de guvernare prin exercițiul mandatului. Prevederile art. 24 alin. (2) și (3), respectiv art. 23 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999, republicată, contravin, de asemenea, și prevederilor art. 109 alin. (3) din Constituție, întrucât acest text constituțional prevede că fac obiectul unor reglementări subsecvente doar cazurile de răspundere și pedepsele aplicabile în materia responsabilității ministeriale, legiuitorul neavând competența de aschimba regimul procesual penal special într-un regim de drept comun în funcție de calitatea subiectului activ de membru al Guvernului; b) dispozițiile contestate din Legea nr. 115/1999 contravin, în opinia noastră, și principiului egalității în drepturi, consfințit prin art. 16 alin. (1) din Constituția României, deoarece instituie un regim discriminatoriu pentru miniștrii al căror mandat aîncetat și c) prevederile art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 115/1999 contravin, de asemenea, jurisprudenței Curții Constituționale, potrivit căreia măsura de ocrotire ainteresului public subzistă și după încetarea mandatului membrilor Guvernului, așa încât în privința infracțiunilor comise în exercițiul funcției, punerea sub urmărire penală amembrilor Guvernului trebuie să se realizeze cu respectarea acelorași norme procedurale. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 115/1999:
Art 14 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 15 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 16 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 17 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 18 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 19 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 20 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 21 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 22 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 23 Dispoziții finale
Art 24 Dispoziții finale
Art 25 Dispoziții finale
Art II "
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
;
se încarcă...