Art 12 Procedura de urmărire penală și de judecare | Lege 115/1999

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Procedura de urmărire penală și de judecare -
Art. 12.
- Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Numai Camera Deputaților, Senatul și Președintele României au dreptul să ceară urmărirea penală a membrilor Guvernului pentru faptele săvârșite în exercițiul funcției lor.

Acesta este un fragment din Legea nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
    311 Dezbaterea propunerii de începere a urmăririi penale în Senat sau Camera Deputaților se face pe baza raportului întocmit de o comisie permanentă care, în cadrul competenței sale, a efectuat o anchetă privitoare la activitatea desfășurată de Guvern sau de un minister, sau de o comisie specială de anchetă constituită în acest scop;dacă ministrul are și calitatea de parlamentar, cererea se trimite spre examinare Comisiei juridice, de numiri,disciplină,imunități și validări, care va elabora un raport pe care îl înaintează Camerei respective. Raportul elaborat de comisie se înscrie cu prioritate pe ordinea de zi a Camerei Deputaților sau a Senatului, după caz. La dezbaterile din plen, prezența celui în cauză este obligatorie; în situația în care cel în cauză se află în imposibilitate obiectivă de a se prezenta, Camera Deputaților sau Senatul, cu prilejul dezbaterilor, va fixa un nou termen. Cel în cauză are dreptul să își expună punctul de vedere cu privire la fapta ce constituie obiectul cererii de a fi urmărit penal, precum și asupra cererii de ridicare a imunității parlamentare, atunci când este cazul. Cererea de urmărire penală a membrilor Guvernului se adoptă cu votul secret al majorității senatorilor sau deputaților prezenți. Dacă plenul Camerei hotărăște să ceară punerea sub urmărire penală a unui membru al Guvernului, președintele acesteia va adresa ministrului justiției o cerere pentru începerea urmăririi penale, potrivit legii; de asemenea, va înștiința Președintele României pentru eventuala suspendare din funcție a acestuia.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Lege 115/1999:
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Răspunderea penală
Art 8 Răspunderea penală
Art 9 Răspunderea penală
Art 10 Răspunderea penală
Art 11 Răspunderea penală
Art 12 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 13 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 14 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 15 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 16 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 17 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 18 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 19 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 20 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 21 Procedura de urmărire penală și de judecare
Art 22 Procedura de urmărire penală și de judecare
Reviste:
Dosarele Revoluției. Infracțiuni contra umanității
Doctrină:
Raporturile dintre Guvern și Parlament, ediția 1
;
se încarcă...