Registrele de contabilitate | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

CAPITOLUL III Registrele de contabilitate Puneri în aplicare (2)

Art. 20. - Jurisprudență, Reviste (2)

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor. Reviste (1), Doctrină (1)

Art. 21. - Jurisprudență

Registrele de contabilitate se utilizează în strictă concordanță cu destinația acestora și se prezintă în mod ordonat și astfel completate încât să permită, în orice moment, identificarea și controlul operațiunilor contabile efectuate.

Art. 22. - Modificări (1), Referințe (11), Jurisprudență, Reviste (1)

Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operațiunilor efectuate se întocmește balanța de verificare, cel puțin anual, la încheierea exercițiului financiar sau la termenele de întocmire a raportărilor contabile stabilite potrivit legii.

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență

Persoanele prevăzute la art. 1 care utilizează sisteme informatice de prelucrare automată a datelor au obligația să asigure prelucrarea datelor înregistrate în contabilitate în conformitate cu normele contabile aplicate, controlul și păstrarea acestora pe suporturi tehnice.

Art. 24. - Jurisprudență

Înregistrarea în contabilitate a operațiunilor determinate de fuziunea, divizarea sau încetarea, potrivit legii, a activității persoanelor prevăzute la art. 1 se face pe baza documentelor corespunzătoare întocmite în asemenea situații.

Art. 25. - Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Registrele de contabilitate obligatorii și documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează în arhiva persoanelor prevăzute la art. 1 timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercițiului financiar în cursul căruia au fost întocmite, cu excepția statelor de salarii, care se păstrează timp de 50 de ani. Jurisprudență, Reviste (3)

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) se pot stabili, în mod justificat, prin ordin al ministrului economiei și finanțelor, registrele de contabilitate și documentele justificative care se păstrează timp de 5 ani. Puneri în aplicare (1)

Art. 26. - Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (2)

În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua măsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementărilor emise în acest scop.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 20 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Dispoziții generale
Organizarea și conducerea contabilității
Registrele de contabilitate
Situații financiare
Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Contravenții și infracțiuni
Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Despre registrele profesioniștilor din perspectiva Codului de procedură civilă
Evaziunea fiscală
Accesul la documente aflate în arhive (Partea a II-a)
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 23/2019
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 19/2020
Studiu de caz - Balanța de verificare a profesionistului are caracterul unui document oficial de gestiune
Angajator. Obligația de a elibera adeverințe în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. Legalitatea, exactitatea și corectitudinea informațiilor înscrise în adeverințe
Arhivarea și termenele de păstrare a documentelor financiar-contabile
Revista Curierul Fiscal nr. 6/2018
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 36/2019
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
;
se încarcă...