Art 9 Dispoziții generale | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 9.
- Jurisprudență

(1) Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiare a persoanelor prevăzute la art. 1 sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Modificări (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

(2) Pentru instituțiile publice documentul oficial de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli este situația financiară trimestrială și anuală.

(3) Societățile-mamă, definite astfel în reglementările contabile aplicabile grupurilor de societăți, întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate. Modificări (1), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Potrivit art. 9 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/19911, documentele oficiale de prezentare asituației economico-financiare sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere oimagine fidelă apoziției financiare, performanței financiare și acelorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată. Aceasta este cea mai importantă cerință asituațiilor financiare anuale și reprezintă un criteriu relevant pentru acționari atunci când li se solicită de către consiliul de administrație votul pentru aprobarea situaților financiare anuale. 
    1 Republicată (M.Of. nr. 454 din 18 iunie 2008).
[ Mai mult... ]
 

.....
    Societățile-mamă întocmesc și prezintă și situații financiare anuale consolidate, conform art. 9 alin. (3) din Legea contabilității. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Organizarea și conducerea contabilității
Art 11 Organizarea și conducerea contabilității
Art 12 Organizarea și conducerea contabilității
Art 13 Organizarea și conducerea contabilității
Art 14 Organizarea și conducerea contabilității
Art 15 Organizarea și conducerea contabilității
Art 16 Organizarea și conducerea contabilității
Art 17 Organizarea și conducerea contabilității
Art 18 Organizarea și conducerea contabilității
Art 19 Organizarea și conducerea contabilității
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...