Art 6 Dispoziții generale | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 6.
- Jurisprudență, Reviste (14), Doctrină (2)

(1) Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ. Jurisprudență, Reviste (4), Doctrină (1)

(2) Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. Admis recurs în interesul legii (1), Jurisprudență, Reviste (24), Doctrină (1)

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
    La nivelulimplicațiilor fiscale asupra contribuabililor care derulează tranzacții comerciale cu cei declarați ca fiind inactivi, precizăm că acestea sunt reglementate, la modul general (fără aține cont de categoria de impozite sau taxe „afectate”), în cuprinsul art. 11 alin. (12) Codul fiscal, conform căruia: „nu sunt luate în considerare de autoritățile fiscale tranzacțiile efectuate cu un contribuabil declarat inactiv prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală”. Cum s-ar traduce acest aspect din punct de vedere fiscal? Spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. r) Codul fiscal., în cazul unui contribuabil care derulează tranzacții comerciale cu un altul declarat inactiv, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă nu vor fi admise la deductibilitatea fiscală privind baza impozabilă aprofitului, deoarece au la bază un document emis de un contribuabil inactiv. De asemenea, se menționează, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. f) Codul fiscal., ca fiind nedeductibile fiscal acele categorii de cheltuieli înregistrate în contabilitate, care nu au la bază un document justificativ potrivit legii; în speță, documentul emis de contribuabilul inactiv nu întrunește calitatea de document justificativ nici din punct de vedere fiscal (referitor la regimul de impozitare aprofitului), dar nici din perspectiva conformității din punct de vedere contabil (iar aici trebuie să ne raportăm la prevederile art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare). [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    Cum s-ar traduce acest aspect din punct de vedere fiscal? Spre exemplu, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (4) lit. r) Codul fiscal., în cazul unui contribuabil care derulează tranzacții comerciale cu un altul declarat inactiv, cheltuielile înregistrate în evidența contabilă nu vor fi admise la deductibilitatea fiscală privind baza impozabilă aprofitului, deoarece au la bază un document emis de un contribuabil inactiv. În speță, documentul emis de contribuabilul inactiv nu întrunește calitatea de document justificativ nici din punct de vedere fiscal (referitor la regimul de impozitare aprofitului), dar nici din punct de vedere contabil, dacă ne raportăm și la prevederile art. 6 din Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare. [ Mai mult... ] 

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    Potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicată, orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ, iar potrivit alin. (2) din același articol de lege, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și acelor care le-au înregistrat în contabilitate, după caz. [ Mai mult... ] 

TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
    În aplicarea dispozițiilor art. 21 alin. (4) lit. f) și ale art. 145 alin. (8) lit. a) și b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și ale art. 6 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, instanțele judecătorești nu au un punct de vedere unitar. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Organizarea și conducerea contabilității
Art 11 Organizarea și conducerea contabilității
Art 12 Organizarea și conducerea contabilității
Art 13 Organizarea și conducerea contabilității
Art 14 Organizarea și conducerea contabilității
Art 15 Organizarea și conducerea contabilității
Art 16 Organizarea și conducerea contabilității
Reviste:
Revista Curierul fiscal nr. 3/2019
Revista Curierul Fiscal nr. 8/2017
Contabilitate practică: Clientul returnează o parte din produsele achiziționate din cauza unor defecțiuni descoperite ulterior
Cum ar trebui să procedăm în situația în care un client refuză o factură
Fraudă fiscală. Examinare globală a tuturor circumstanțelor speței
Înregistrări în contabilitate: când vorbim despre contravenții?
Cum se reflectă în contabilitate parfumurile, ceasurile de lux și obiectele de artă achiziționate pentru asociați?
Societatea poate stinge datoria față de furnizor pe baza extrasului de confirmare eliberat de furnizor?
Proces echitabil. Respingerea probei cu expertiza tehnică contabilă. Constatarea raporturilor de muncă desfășurate de salariat în beneficiul a două societăți, contractul individual de muncă fiind încheiat doar cu una dintre acestea. Admitere apel
Prietenii Contabilității - Mediu executiv nr. 43/2019
Doctrină:
TVA național vs. intracomunitar: cazuri și necazuri, Vol 1, ediția 1
Controverse actuale în fiscalitate. Comentarii și soluții, Vol 1, ediția 1
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
Admis recurs în interesul legii:
Decizia nr. 5/2007 privind examinarea recursului în interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 82/1991, republicată și ale art. 21 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind aprobarea Codului fiscal, referitor la posibilitatea deducerii taxei pe valoarea adăugată și a diminuării bazei impozabile la stabilirea impozitului pe profit în cazul în care documentele justificative cuprind mențiuni incomplete, inexacte sau care nu corespund realității
;
se încarcă...