Art 42 Contravenții și infracțiuni | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și infracțiuni -
Art. 42.
- Jurisprudență, Reviste (17)

(1) Contravenția prevăzută la art. 41 pct. 2 lit. h) se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 30.000 lei, cea prevăzută la pct. 1, cu amendă de la 1.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. c), d), e), pct. 4 și 5, cu amendă de la 400 lei la 5.000 lei, cea prevăzută la pct. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei, cele prevăzute la pct. 2 lit. a) și b), cu amendă de la 300 lei la 4.000 lei, cea prevăzută la pct. 2 lit. f), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cea prevăzută la pct. 3, cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, iar cea prevăzută la pct. 2 lit. g), cu amendă de la 100 lei la 200 lei. Criteriile în funcție de care se stabilește nivelul amenzii se corelează cu nivelul cifrei de afaceri, după caz. Modificări (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (14)

(2) Amenda pentru neîndeplinirea obligației prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) este de la 1.000 lei la 3.000 lei, dacă perioada de întârziere pentru întocmirea și depunerea situațiilor financiare periodice este cuprinsă între 15 și 30 de zile lucrătoare, și de la 1.500 lei la 4.500 lei, dacă perioada de întârziere depășește 30 de zile lucrătoare. Referințe (1), Jurisprudență

(3) Guvernul, la propunerea Ministerului Economiei și Finanțelor, poate modifica nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) în funcție de rata inflației.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor se fac de persoanele cu atribuții de inspecție fiscală și de comisarii Gărzii Financiare, precum și de personalul altor direcții din cadrul Ministerului Economiei și Finanțelor, stabilit prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(5) Constatarea contravențiilor și aplicarea amenzilor în cazul asociațiilor de proprietari se fac de persoanele cu atribuții de control din cadrul consiliilor locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și ale sectoarelor municipiului București și de alte persoane anume împuternicite de consiliile județene, respectiv de Consiliul General al Municipiului București.

(6) Amenzile contravenționale prevăzute la alin. (1) și (2) se suportă de persoanele vinovate. Jurisprudență, Reviste (1)

(7) Contravențiilor prevăzute la art. 41 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(8) În situația în care în termen de 10 zile lucrătoare de la aplicarea amenzii prevăzute la alin. (2) nu se depun situațiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (5), Ministerul Economiei și Finanțelor va lua următoarele măsuri: Modificări (1), Referințe (2), Reviste (1)

a) blocarea deschiderilor de credite bugetare pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru șomaj, bugetului Fondului național unic de asigurări de sănătate și ai bugetelor locale;

b) blocarea conturilor de disponibilități deschise la unitățile Trezoreriei Statului pe numele autorităților și instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

(9) Se exceptează de la prevederile alin. (8) următoarele operațiuni: Reviste (1)

a) plățile din fonduri externe nerambursabile ori finanțări primite de la instituții sau organizații internaționale pentru derularea unor programe și proiecte, precum și fondurile de cofinanțare și prefinanțare aferente;

b) plata drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, precum și a drepturilor de asigurări și asistență socială;

c) rambursările de credite interne și externe, comisioanele și alte costuri aferente;

d) contribuții și cotizații către organizații internaționale;

e) plățile din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, potrivit legii.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 32 Situații financiare
Art 33 Situații financiare
Art 34 Situații financiare
Art 35 Situații financiare
Art 36 Situații financiare
Art 37 Situații financiare
Art 38 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 39 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 40 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 41 Contravenții și infracțiuni
Art 42 Contravenții și infracțiuni
Art 43 Contravenții și infracțiuni
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 48 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Reviste:
Ordinul MFP nr. 840/2017: Procedura de sancționare a derapajelor privind situațiile financiare anuale ale instituțiilor publice în 7 puncte
CONTABILITATE PRACTICĂ: Societatea primește un utilaj prin donație
Cum ar trebui să procedăm în situația în care un client refuză o factură
Doar o săptămână până la depunerea raportărilor contabile la 30 iunie 2016. Ce și cum completăm?
Începutul anului 2018 - 7 lucruri bine de știut de către un contabil
Documentația necesară pentru prestarea de servicii ocazionale
Care este contul în care se înregistrează valoarea transportului din facturile emise pentru vânzările online?
Plata unui furnizor fără încălcarea plafoanelor impuse de disciplina financiară
Care este procedura contabilă de casare a calculatoarelor vechi din firmă?
Documentația necesară pentru prestarea de servicii ocazionale
;
se încarcă...