Art 41 Contravenții și infracțiuni | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Contravenții și infracțiuni -
Art. 41.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (16)

Constituie contravenții la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii, să fie considerate infracțiuni: Jurisprudență, Reviste (1)

1. deținerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, titluri de valoare, numerar și alte drepturi și obligații, precum și efectuarea de operațiuni economice, fără să fie înregistrate în contabilitate; Jurisprudență, Reviste (19), Doctrină (1)

2. nerespectarea reglementărilor emise de Ministerul Economiei și Finanțelor cu privire la: Jurisprudență

a) utilizarea și ținerea registrelor de contabilitate; Jurisprudență, Reviste (7)

b) întocmirea și utilizarea documentelor justificative și contabile pentru toate operațiunile efectuate, înregistrarea în contabilitate a acestora în perioada la care se referă, păstrarea și arhivarea acestora, precum și reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse; Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

c) efectuarea inventarierii; Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (20)

d) întocmirea și auditarea situațiilor financiare anuale; Jurisprudență, Reviste (1)

e) depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare anuale; Jurisprudență, Reviste (1)

f) întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare periodice sau a raportărilor contabile stabilite potrivit legii; Jurisprudență, Reviste (2)

g) nedepunerea declarației din care să rezulte că persoanele prevăzute la art. 1 nu au desfășurat activitate; Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (1)

h) publicarea situațiilor financiare anuale, potrivit legii.

3. prezentarea de situații financiare care conțin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare; Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (1)

4. nerespectarea prevederilor referitoare la întocmirea declarațiilor prevăzute la art. 30 și 31; Reviste (1)

5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere de a întocmi și publica situațiile financiare anuale; Jurisprudență, Reviste (1)

6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligația membrilor organelor de administrație, conducere și supraveghere ale societății-mamă de a întocmi și publica situațiile financiare anuale consolidate. Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 31 Situații financiare
Art 32 Situații financiare
Art 33 Situații financiare
Art 34 Situații financiare
Art 35 Situații financiare
Art 36 Situații financiare
Art 37 Situații financiare
Art 38 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 39 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 40 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 41 Contravenții și infracțiuni
Art 42 Contravenții și infracțiuni
Art 43 Contravenții și infracțiuni
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 48 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 49 Dispoziții tranzitorii și finale
Art II "
Art III "
Reviste:
Lista celor 16 de sancțiuni prevăzute de Legea contabilității. Amenzile variază între 100 lei și pot ajunge la 40.000 lei
Evaziunea fiscală
Contabilitate practică: Angajatorul se obligă să plătească prime reprezentând participarea salariaților la profit
Contabilitate practică: Acționariatul unei societăți decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă
CONTABILITATE PRACTICĂ: Angajatorul plătește prime reprezentând participarea salariaților la profit
CONTABILITATE PRACTICĂ: Acționariatul unei societăți decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă
CONTABILITATE PRACTICĂ: Achiziție de materie primă când (nu) se poate recupera TVA
Contabilitate practică: Problema scoaterii din evidența contabilă a licențelor depășite fizic și moral
Contabilitate practică: Se pune problema dacă o societate poate realiza venituri din vânzarea de bunuri, dat fiind faptul că obiectul de activitate se referă la prestări de servicii
Contabilitate practică: Clientul returnează o parte din produsele achiziționate din cauza unor defecțiuni descoperite ulterior
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...