Art 36 Situații financiare | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Situații financiare -
Art. 36.
- Modificări (1), Referințe (6), Jurisprudență, Reviste (1)

(1) Termenele pentru întocmirea situațiilor financiare anuale sunt următoarele: Jurisprudență, Reviste (1)

a) pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar; Jurisprudență, Reviste (2)

b) pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(2) Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor sunt: Reviste (1)

a) 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. a), cu excepția societăților comerciale;

b) 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, pentru persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b).

(3) Persoanele care de la constituire nu au desfășurat activitate, cu excepția societăților comerciale, precum și cele aflate în lichidare, potrivit legii, vor depune o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor. Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Referințe (2), Jurisprudență, Reviste (2)

(4) Instituțiile publice și celelalte persoane juridice, ai căror conducători au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta. Referințe (1)

(5) Autoritățile publice, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, pentru situațiile financiare centralizate pe ansamblul județului și al municipiului București privind execuția bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, depun la Ministerul Economiei și Finanțelor un exemplar din situațiile financiare trimestriale și anuale, potrivit normelor emise de acesta, la următoarele termene: Modificări (1), Referințe (2)

a) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar; Referințe (1)

b) în termen de 45 de zile de la încheierea trimestrului de referință.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 26 Registrele de contabilitate
Art 27 Situații financiare
Art 28 Situații financiare
Art 29 Situații financiare
Art 30 Situații financiare
Art 31 Situații financiare
Art 32 Situații financiare
Art 33 Situații financiare
Art 34 Situații financiare
Art 35 Situații financiare
Art 36 Situații financiare
Art 37 Situații financiare
Art 38 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 39 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 40 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 41 Contravenții și infracțiuni
Art 42 Contravenții și infracțiuni
Art 43 Contravenții și infracțiuni
Art 44 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 45 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 46 Dispoziții tranzitorii și finale
Reviste:
Întocmirea situațiilor financiare pentru anul 2013: termene și modalități de depunere, tipuri de situații, documente anexate
Raportările contabile la 30 iunie - se așteaptă schimbări!
Revista Curierul Fiscal nr. 10/2017
Detalii despre OUG nr. 48/2020. Prorogarea termenul depunerii bilanțului pentru exercițiul 2019 până la 31 iulie 2020
Prietenii contabilității - Senior expert nr. 7/2019
MEMENTO. Situațiile financiare pentru 2013 trebuie depuse până pe 30 mai! Ce contribuabili sunt vizați?
Ministerul Finanțelor propune noi reguli privind situațiile financiare și raportările contabile anuale
;
se încarcă...