Art 33 Situații financiare | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Situații financiare -
Art. 33.
- Jurisprudență, Doctrină (1)

(1) Obiectivul situațiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

(2) Situațiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar și se întocmesc în termen de 8 luni de la încheierea exercițiului financiar al societății-mamă. Acestea cuprind bilanțul consolidat, contul de profit și pierdere consolidat, precum și celelalte componente, respectiv informații referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, și note explicative la situațiile financiare anuale consolidate. Modificări (1), Jurisprudență

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Drepturile acționarilor, ediția 3
    Întocmirea situațiilor financiare consolidate are drept obiectiv primordial prezentarea unei imagini fidele apoziției economice aentității în cauză, întrucât, în absența datelor financiare referitoare la societățile controlate de către aceasta nu se poate stabili care este situația economică reală atuturor entităților aflate sub un control comun. Conturile consolidate trebuie să ofere oimagine fidelă aactivelor și pasivelor, asituației financiare și arezultatelor tuturor întreprinderilor consolidate, ca întreg, după cum se arată în Preambulul Directivei aVII-a Comunităților Economice Europene, dar și în art. 33 din Legea contabilității nr. 82/1991. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 23 Registrele de contabilitate
Art 24 Registrele de contabilitate
Art 25 Registrele de contabilitate
Art 26 Registrele de contabilitate
Art 27 Situații financiare
Art 28 Situații financiare
Art 29 Situații financiare
Art 30 Situații financiare
Art 31 Situații financiare
Art 32 Situații financiare
Art 33 Situații financiare
Art 34 Situații financiare
Art 35 Situații financiare
Art 36 Situații financiare
Art 37 Situații financiare
Art 38 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 39 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 40 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Art 41 Contravenții și infracțiuni
Art 42 Contravenții și infracțiuni
Art 43 Contravenții și infracțiuni
Doctrină:
Drepturile acționarilor, ediția 3
;
se încarcă...