Art 28 Situații financiare | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Situații financiare -
Art. 28.
- Puneri în aplicare (2), Referințe (1), Jurisprudență, Reviste (4)

(1) Persoanele prevăzute la art. 1 au obligația să întocmească situații financiare anuale, inclusiv în situația fuziunii, divizării sau încetării activității acestora, în condițiile legii. Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (3), Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Ministerul Economiei și Finanțelor poate stabili întocmirea și depunerea la unitățile teritoriale ale Ministerului Economiei și Finanțelor a situațiilor financiare sau a unor raportări contabile și la alte perioade decât anual, în cadrul exercițiului financiar. Referințe (2), Reviste (3)

(3) Pentru persoanele juridice care aplică Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS), situațiile financiare au componentele prevăzute de aceste standarde. Referințe (2)

(4) Persoanele juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene întocmesc situații financiare anuale, care au componentele prevăzute de reglementările contabile aplicabile.

(5) Categoriile de persoane juridice care aplică reglementările contabile conforme cu directivele europene și/sau Standardele internaționale de raportare financiară (IFRS) se stabilesc prin ordin al ministrului economiei și finanțelor. Jurisprudență

(6) Pentru persoanele juridice fără scop patrimonial situațiile financiare anuale se compun din bilanț, contul rezultatului exercițiului, politici contabile și note explicative. Modificări (1)

(7) Situațiile financiare anuale constituie un tot unitar și sunt însoțite de raportul administratorilor.

(8) Pentru sucursalele din România ale instituțiilor de credit și ale altor instituții financiare cu sediul în străinătate, instituțiile prevăzute la art. 4 alin. (3) stabilesc conținutul situațiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Instituțiile respective stabilesc și cerințele referitoare la informațiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective în situația în care acestea nu sunt obligate să publice situații financiare anuale referitoare la activitatea proprie. Modificări (1)

(9) Instituțiile publice întocmesc situații financiare trimestriale și anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Economiei și Finanțelor.

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 18 Organizarea și conducerea contabilității
Art 19 Organizarea și conducerea contabilității
Art 20 Registrele de contabilitate
Art 21 Registrele de contabilitate
Art 22 Registrele de contabilitate
Art 23 Registrele de contabilitate
Art 24 Registrele de contabilitate
Art 25 Registrele de contabilitate
Art 26 Registrele de contabilitate
Art 27 Situații financiare
Art 28 Situații financiare
Art 29 Situații financiare
Art 30 Situații financiare
Art 31 Situații financiare
Art 32 Situații financiare
Art 33 Situații financiare
Art 34 Situații financiare
Art 35 Situații financiare
Art 36 Situații financiare
Art 37 Situații financiare
Art 38 Contabilitatea Trezoreriei Statului și a instituțiilor publice
Reviste:
Răspunderea penală pentru infracțiuni comise în legătură cu încălcarea unor dispoziții privind constituirea, organizarea, modificarea și încetarea societăților
Ministerul Finanțelor propune noi reguli privind situațiile financiare și raportările contabile anuale
Îndreptarea erorilor financiar-contabile în 11 puncte
Litigii cu profesionițti. Recurs. Dizolvare societate comercială. Cerere de repunere în termenul de declarare a recursului, întemeiată pe necomunicarea legală a sentinței atacate cu recurenta pârâtă. Momentul începerii termenului de recurs. Recurs tardiv
Proiect MFP: Noi prevederi referitoare la tratamentul contabil la fuziunea prin absorbție a societăților
Unele considerații privind necesitatea unei mai bune delimitări a serviciilor publice deconcentrate
Cererea de deschidere a procedurii insolvenței formulată de debitor. Necesitatea depunerii înscrisurilor enumerate de dispozițiile art. 67 din Legea nr. 85/2014/Application for opening the insolvency procedure filed by the debtor. Need for filing the documents listed in the provisions of art. 67 of Law no. 85/2014
Contestație la tabelul preliminar al creanțelor debitoarei
Până la ce dată se vor putea depune raportările contabile la 30 iunie 2014 ale operatorilor economici?
Reglementări noi pentru raportările contabile la 30 iunie 2015 a operatorilor economici
;
se încarcă...