Art 10 Organizarea și conducerea contabilității | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Organizarea și conducerea contabilității -
Art. 10.
- Referințe în jurisprudență (60), Reviste (3), Doctrină (1), Hotărâri judecătorești

(1) Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective. Modificări (1), Jurisprudență relevantă (1), Referințe în jurisprudență (71), Reviste (2), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(2) Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Modificări (2), Referințe în jurisprudență (8), Reviste (3), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(3) Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Reviste (4), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(4) Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale. Referințe în jurisprudență (6), Reviste (6), Doctrină (1), Caută hotărâri judecătorești

(5) Instituțiile publice la care contabilitatea nu este organizată în compartimente distincte sau care nu au personal încadrat cu contract individual de muncă, potrivit legii, pot încheia contracte de prestări de servicii, pentru conducerea contabilității și întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu societăți comerciale de expertiză contabilă sau cu persoane fizice autorizate, conform legii. Încheierea contractelor se face cu respectarea reglementărilor privind achizițiile publice de bunuri și servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu această destinație. Modificări (1), Referințe în jurisprudență (1), Caută hotărâri judecătorești

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
    În acest sens avem în vedere faptul că, potrivit art. 10 din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării entității respective. [ Mai mult... ] 

.....
    În măsura în care contabilitatea nu este organizată și condusă de persoane de specialitate (persoane cu studii economice superioare ori persoane fizice sau juridice autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România), atunci răspunderea pentru nevirarea sumelor reținute la sursă revine în întregime administratorului, așa cum rezultă din dispozițiile art. 10 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, precum și din interpretarea per acontrario adispozițiilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicată. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 10 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la persoanele prevăzute la art. 1 revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective. [ Mai mult... ] 
.....
    Potrivit art. 10 alin. (4) din Legea nr. 82/1991, republicată, răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare areglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Organizarea și conducerea contabilității
Art 11 Organizarea și conducerea contabilității
Art 12 Organizarea și conducerea contabilității
Art 13 Organizarea și conducerea contabilității
Art 14 Organizarea și conducerea contabilității
Art 15 Organizarea și conducerea contabilității
Art 16 Organizarea și conducerea contabilității
Art 17 Organizarea și conducerea contabilității
Art 18 Organizarea și conducerea contabilității
Art 19 Organizarea și conducerea contabilității
Art 20 Registrele de contabilitate
Reviste:
Evaziunea fiscală
Răspunderea patrimonială. Lipsa fișei postului. Examen de practică judiciară
Care sunt regulile actuale privind organizarea și conducerea contabilității?
Cum ar trebui să procedăm în situația în care un client refuză o factură
Cum se reflectă în contabilitate parfumurile, ceasurile de lux și obiectele de artă achiziționate pentru asociați?
Studiu de caz - Când poate interveni răspunderea administratorului conform legii insolvenței?
Raportul dintre contractul individual de muncă și contractul civil (convenția civilă) de prestări servicii
OFICIAL: Fiscul solicită prin Formularul 010 date despre contractele de prestări servicii de contabilitate
Contabilitate practică: Acționariatul unei societăți decide să acopere prin contribuție proprie o pierdere contabilă
Precizări mai clare în legea privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cerute de contabili
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...