Art 1 Dispoziții generale | Lege 82/1991

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Dispoziții generale -
Art. 1.
- Modificări (1), Jurisprudență, Reviste (11), Doctrină (1)

(1) Societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile cooperatiste și celelalte persoane juridice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității. Jurisprudență, Reviste (4)

(2) Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial, precum și persoanele fizice care desfășoară activități producătoare de venituri au, de asemenea, obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și, după caz, contabilitatea de gestiune. Jurisprudență, Reviste (2)

(3) Subunitățile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin persoanelor prevăzute la alin. (1) și (2), cu sediul sau domiciliul în România, precum și subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi. Jurisprudență, Reviste (1)

Acesta este un fragment din Legea contabilității nr. 82/1991 . Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 82/1991:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Dispoziții generale
Art 5 Dispoziții generale
Art 6 Dispoziții generale
Art 7 Dispoziții generale
Art 8 Dispoziții generale
Art 9 Dispoziții generale
Art 10 Organizarea și conducerea contabilității
Art 11 Organizarea și conducerea contabilității
Reviste:
Care sunt regulile actuale privind organizarea și conducerea contabilității?
Evaziunea fiscală
Angajator. Obligația de a elibera adeverințe în vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. Legalitatea, exactitatea și corectitudinea informațiilor înscrise în adeverințe
Elementele răspunderii patrimoniale. Sarcina probei. Rolul activ al judecătorului
Arhivarea și termenele de păstrare a documentelor financiar-contabile
Revista Curierul Fiscal nr. 7/2017
Prietenii contabilității - Bazele contabilității nr. 3/2019
Infracțiunile de evaziune fiscală: subiect activ general sau special?
Prietenii Contabilității - Bazele Contabilității nr. 45/2019
Drept fiscal. Antrenare răspundere solidară. Condiția relei-credințe/Tax law. Bringing out the solidary liability. The condition of the bad faith
Doctrină:
Evaziunea fiscală. Comentarii și explicații, ediția 3
;
se încarcă...