Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

CAPITOLUL IV Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit

Art. 14. -

Pentru scopurile aplicării prevederilor prezentului capitol, împrumutătorii asigură îndeplinirea cerințelor prevăzute în cap. VI "Cerințe de natură informațională".

Art. 15. -

(1) Expunerile din credite, înregistrate de împrumutători față de debitorii din afara sectorului instituțiilor de credit, se clasifică în următoarele categorii:

a) standard;

b) în observație;

c) substandard;

d) îndoielnic;

e) pierdere.

(2) Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de instituțiile de credit față de alte instituții de credit, se clasifică numai în categoria "standard" sau "pierdere".

Art. 16. -

Expunerile din credite/plasamente, înregistrate de împrumutători față de un anumit debitor, se încadrează într-o singură categorie de clasificare, pe baza principiului declasării prin contaminare, respectiv prin luarea în considerare a celei mai slabe dintre categoriile individuale de clasificare.

Art. 17. -

Operațiunile acoperite, integral și pe toată durata desfășurării acestora, cu depozit colateral plasat la instituția de credit împrumutătoare, pot fi excluse din portofoliul operațiunilor care fac obiectul clasificării și provizionării. Opțiunea se exercită în mod unitar pentru toate operațiunile de acest tip aflate în portofoliu.

Art. 18. -

În scopul clasificării creditelor/plasamentelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, se parcurg următoarele etape:

1. clasificarea creditelor și/sau a plasamentelor:

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operațiuni derulate cu un anumit debitor și, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

a) în cazul instituțiilor de credit:

- serviciul datoriei;

- performanța financiară;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A și 1.B din anexa nr. 3;

b) în cazul instituțiilor financiare nebancare: Modificări (2)

- serviciul datoriei;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

NOTĂ: Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. etapă cu caracter opțional - diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor";

2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior și care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondența dintre categoriile de clasificare și coeficienții de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3;

3. reluarea etapelor 1 și 2 pentru toți ceilalți debitori față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Dispoziții generale
Performanța financiară a debitorilor
Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Cerințe de natură informațională
Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...