Art 3 Dispoziții generale | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Dispoziții generale -
Art. 3.
-

(1) Normele interne ale împrumutătorilor, la care se face referire în prezentul regulament, se constituie ca un singur act normativ.

(2) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituțiilor de credit (altele decât organizațiile cooperatiste), de către organele cu funcție de conducere ale acestora, iar în cazul organizațiilor cooperatiste de credit, de către organele cu funcție de conducere ale caselor centrale.

(3) În vederea aplicării, normele interne ale instituțiilor de credit trebuie validate de Banca Națională a României - Direcția supraveghere.

(4) Normele interne prevăzute la alin. (1) se aprobă, în cazul instituțiilor financiare nebancare, la nivelul organelor statutare ale acestora. Modificări (2)

(5) Normele interne ale instituțiilor financiare nebancare înscrise în Registrul special se transmit Băncii Naționale a României - Direcția supraveghere. Modificări (2)

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Performanța financiară a debitorilor
Art 5 Performanța financiară a debitorilor
Art 6 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 7 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 8 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 9 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 10 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 11 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 12 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 13 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
;
se încarcă...