Art 24 Cerințe de natură informațională | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Cerințe de natură informațională -
Art. 24.
-

Pentru scopurile aplicării prezentului regulament, împrumutătorii trebuie să dispună de metode adecvate de organizare a informației și de proceduri, care să asigure îndeplinirea cerințelor legate de clasificarea creditelor/ plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum și de constituirea/ regularizarea/utilizarea acestora. În particular, printre cerințele a căror îndeplinire trebuie asigurată de metodele și procedurile menționate, împrumutătorii trebuie să aibă în vedere și următoarele cerințe5):

a) realizarea și păstrarea corespondenței dintre garanțiile reale/personale eligibile și operațiunile reprezentând credite/plasamente pe care acestea le garantează;

b) identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente și în conturile de garanții, care se regăsesc în bilanț, în afara bilanțului și în evidența tehnico-operativă, a tuturor extraselor aferente unei anumite operațiuni și, pentru fiecare dintre aceste extrase, stabilirea/atașarea tuturor atributelor necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

c) ajustarea sumelor înregistrate în contabilitate, aferente garanțiilor, în scopul determinării valorii cu care se diminuează efectiv sumele reprezentând expuneri, extrase din conturile de credite/plasamente;

d) identificarea tuturor operațiunilor, reprezentând credite/plasamente și garanții aferente, desfășurate cu un anumit debitor;

e) identificarea tuturor debitorilor față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente;

f) realizarea și păstrarea corespondenței dintre extrasele din conturile de provizioane specifice de risc și extrasele aferente

5) Cerințele cu privire la garanții sunt obligatorii numai în cazurile în care garanțiile se utilizează în scopul diminuării expunerilor. operațiunilor de credit/plasament pentru care acestea au fost constituite.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Art 14 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 15 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 16 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 17 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 18 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 19 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 20 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 21 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 22 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 23 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 24 Cerințe de natură informațională
Art 25 Cerințe de natură informațională
Art 26 Cerințe de natură informațională
Art 27 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 28 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 29 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 30 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 31 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...