Art 18 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit -
Art. 18.
-

În scopul clasificării creditelor/plasamentelor și al determinării necesarului de provizioane specifice de risc de credit, se parcurg următoarele etape:

1. clasificarea creditelor și/sau a plasamentelor:

1.1. identificarea din cadrul sumelor înregistrate în conturile de credite/plasamente a tuturor extraselor reprezentând expuneri din operațiuni derulate cu un anumit debitor și, pentru fiecare dintre aceste expuneri, identificarea celorlalte atribute necesare pentru realizarea operațiunii de clasificare/provizionare;

1.2. clasificarea acestor expuneri prin aplicarea simultană a următoarelor criterii:

a) în cazul instituțiilor de credit:

- serviciul datoriei;

- performanța financiară;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelele nr. 1.A și 1.B din anexa nr. 3;

b) în cazul instituțiilor financiare nebancare: Modificări (2)

- serviciul datoriei;

- inițierea de proceduri judiciare.

Corespondența dintre criterii și categoriile de clasificare este prevăzută în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3;

1.3. reclasificarea acestor expuneri într-o singură categorie, pe baza principiului declasării prin contaminare.

NOTĂ: Pentru scopuri de optimizare, ultimele două etape pot fi integrate într-o singură etapă care să asigure direct încadrarea globală a expunerilor respective, fără a se mai stabili categorii individuale de clasificare;

2. determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit:

2.1. etapă cu caracter opțional - diminuarea expunerilor, de la etapa anterioară, care sunt garantate, în conformitate cu prevederile cap. III "Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor";

2.2. aplicarea coeficientului de provizionare asupra expunerilor prelucrate anterior și care fac obiectul constituirii de provizioane specifice de risc de credit; corespondența dintre categoriile de clasificare și coeficienții de provizionare este prevăzută în tabelul nr. 3 din anexa nr. 3;

3. reluarea etapelor 1 și 2 pentru toți ceilalți debitori față de care împrumutătorul înregistrează expuneri din credite/plasamente.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Art 8 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 9 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 10 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 11 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 12 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 13 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 14 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 15 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 16 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 17 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 18 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 19 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 20 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 21 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 22 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 23 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 24 Cerințe de natură informațională
Art 25 Cerințe de natură informațională
Art 26 Cerințe de natură informațională
Art 27 Dispoziții tranzitorii și finale
Art 28 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...