Art 11 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor -
Art. 11.
-

Polițele de asigurare care au ca obiect garantarea/preluarea riscului de neplată se asimilează scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit și, în consecință, pot fi luate în considerare de împrumutători în calitate de diminuator de risc de credit, în situația în care sunt îndeplinite concomitent următoarele condiții:

- au caracteristici similare celor impuse scrisorilor de garanție emise de instituțiile de credit (care trebuie să fie exprese, irevocabile și necondiționate);

- riscul de credit a fost transferat în afara grupului împrumutătorului prin intermediul operațiunilor de asigurare/reasigurare încheiate cu societăți de asigurare/reasigurare, iar societățile de asigurare/reasigurare din afara grupului, care au preluat riscul, respectă cerințele prevăzute de standardele comunitare în materie (sau de standarde aplicabile societăților de asigurare/reasigurare, pe care, în urma analizei efectuate, împrumutătorul le consideră în mod justificat echivalente standardelor comunitare). În cazul în care riscul de credit a fost parțial transferat, calitatea de diminuator de risc de credit a poliței de asigurare poate fi luată în considerare numai pentru partea transferată;

- normele interne ale împrumutătorului prevăd un coeficient de maximum 0,8 pentru deducerea din expunerea acestuia față de debitor, precum și modalitatea de determinare a calității societăților de asigurare/reasigurare emitente și a nivelului coeficienților pentru fiecare astfel de emitent/categorie de emitenți.

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Performanța financiară a debitorilor
Art 5 Performanța financiară a debitorilor
Art 6 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 7 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 8 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 9 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 10 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 11 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 12 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 13 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 14 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 15 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 16 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 17 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 18 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 19 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 20 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 21 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
;
se încarcă...