Art 10 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor | Regulament 3/2009

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor -
Art. 10.
-

(1) Orice garanție reală, cu excepția gajului general, a garanțiilor constituite asupra bunurilor viitoare2) și a garanțiilor reale prevăzute în tabelul din anexa nr. 2, poate fi luată în considerare pentru diminuarea expunerii împrumutătorului față de debitor, la o valoare ce nu poate depăși valoarea sa justă. În acest scop, împrumutătorii pot lua în considerare numai acele garanții reale pentru care aceștia pot determina valoarea justă pe bază de metodologii proprii3) prevăzute în cadrul normelor interne. În scopul ajustării valorii juste, împrumutătorul stabilește coeficienți, pentru fiecare categorie/caz. Jurisprudență

2) Garanțiile pe bunuri viitoare nu produc efecte decât din momentul în care debitorul obține proprietatea asupra bunurilor și, în consecință, nu pot fi luate în considerare în scopul diminuării expunerilor. Cu titlu de exemplu, pot fi menționate: garanții reprezentate de cesionarea despăgubirilor din polițe de asigurare care au ca obiect acoperirea riscului de credit, a despăgubirilor din polițe de asigurare de viață; garanții reprezentate de cesionarea încasărilor din creanțe viitoare.

3) Întrucât valoarea justă este o categorie definită și reglementată în cadrul Standardelor Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), împrumutătorii elaborează metodologiile pentru determinarea valorii juste a garanțiilor reale primite, având în vedere standardele contabile menționate.

(2) Împrumutătorul trebuie să dispună de documentația de fundamentare aferentă stabilirii valorii coeficienților prevăzuți la alin. (1).

Acesta este un fragment din Regulamentul nr. 3/2009 privind clasificarea creditelor și plasamentelor, precum și constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Regulament 3/2009:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dispoziții generale
Art 4 Performanța financiară a debitorilor
Art 5 Performanța financiară a debitorilor
Art 6 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 7 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 8 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 9 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 10 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 11 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 12 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 13 Diminuarea expunerilor pe baza garanțiilor
Art 14 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 15 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 16 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 17 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 18 Clasificarea creditelor și plasamentelor și determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit
Art 19 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
Art 20 Constituirea, regularizarea și utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit
;
se încarcă...