Art 9 Dreptul de acces pe proprietăți | Lege 159/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dreptul de acces pe proprietăți -
Art. 9. -

(1) În zonele în care există anumite restricții, stabilite conform prevederilor unor acte normative, cu privire la executarea lucrărilor de acces pe proprietatea publică, astfel încât alte elemente ale rețelelor de comunicații electronice sau alte elemente de infrastructură fizică necesare susținerii acestora nu mai pot fi instalate, elementele de infrastructură fizică existente, deținute de operatorii de rețele, vor putea face obiectul exercitării dreptului de acces în conformitate cu prevederile cap. III.

(2) În măsura în care condițiile stabilite conform prevederilor art. 6 nu sunt îndeplinite, iar în zona respectivă există elemente de infrastructură fizică deținute de operatorii de rețele, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, îl va informa pe solicitant, în vederea exercitării dreptului de acces la respectivele elemente de infrastructură fizică în conformitate cu prevederile cap. III.

(3) Pentru a nu fi afectată realizarea altor proiecte de utilitate publică, titularul dreptului de administrare, de concesiune, de închiriere sau de folosință cu titlu gratuit, după caz, asupra imobilelor proprietate publică poate solicita furnizorilor de rețele de comunicații electronice includerea în contracte a unor clauze care limitează exercitarea dreptului de acces în anumite zone.

(4) Clauzele stabilite în conformitate cu prevederile alin. (3) nu vor afecta funcționalitatea elementelor de infrastructură fizică și a rețelelor de comunicații electronice și vor fi obiective, nediscriminatorii, proporționale și justificate.

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 159/2016:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 4 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 5 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 6 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 7 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 8 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 9 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 10 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 11 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 12 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 13 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 14 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 15 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 16 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 17 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 18 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 19 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
;
se încarcă...