Art 37 Soluționarea litigiilor | Lege 159/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Soluționarea litigiilor -
Art. 37. -

(1) În situația apariției unui litigiu, în conformitate cu art. 36 alin. (1), sesizarea ANCOM se va realiza de către partea interesată printr-o cerere scrisă. Atunci când consideră necesar în vederea dezbaterii pe fond a litigiului, ANCOM va invita părțile în fața sa, comunicându-le, într-un termen rezonabil, data întâlnirii. În funcție de complexitatea cauzei, părțile pot fi invitate la întâlniri ulterioare.

(2) Dezbaterile din cadrul întâlnirilor vor fi consemnate și comunicate părților.

(3) Părțile își pot exercita drepturile personal, pot fi asistate sau reprezentate. Reprezentanții părților trebuie să prezinte înscrisurile care le atestă această calitate.

(4) În vederea soluționării litigiilor prevăzute de prezentul capitol, în cazurile în care este necesar, ANCOM poate efectua verificări la fața locului și utiliza orice informații pe care le deține în conformitate cu dispozițiile legale.

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 159/2016:
Art 27 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 28 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 29 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 30 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 31 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 32 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 33 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 34 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 35 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 36 Soluționarea litigiilor
Art 37 Soluționarea litigiilor
Art 38 Soluționarea litigiilor
Art 39 Soluționarea litigiilor
Art 40 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 41 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 42 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 43 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 44 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 45 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 46 Furnizarea de informații, control și sancțiuni
Art 47 Dispoziții tranzitorii și finale
;
se încarcă...