Art 20 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea | Lege 159/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea -
Art. 20. -

(1) În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 19 alin. (1), operatorii de rețea au obligația ca, în termen de maximum două luni de la primirea unei cereri complete, să pună la dispoziția furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice informații privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice, precum și un punct de contact.

(2) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice, cu respectarea principiului proporționalității, pot solicita operatorilor de rețea informațiile prevăzute la alin. (1), doar dacă acestea nu sunt disponibile prin punctul de informare unic prevăzut la art. 21 alin. (2).

(3) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor specifica în cererea prevăzută la alin. (1) zona în care intenționează să instaleze elemente ale unei rețele publice de comunicații electronice.

(4) Operatorii de rețea pot refuza accesul la informațiile prevăzute la alin. (1) doar în cazurile în care acestea sunt disponibile prin intermediul punctului de informare unic prevăzut la art. 21 alin. (2) ori punerea la dispoziție a acestor informații ar afecta securitatea națională sau sănătatea publică, precum și securitatea și integritatea rețelelor.

(5) Motivele care au determinat respingerea cererii de acces la informațiile prevăzute la alin. (1) se comunică furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice solicitanți, în cel mult două luni de la data depunerii cererii.

(6) În cazul în care operatorul de rețea nu pune la dispoziția furnizorului de rețele publice de comunicații electronice informațiile prevăzute la alin. (1), oricare dintre părți se poate adresa ANCOM pentru soluționarea litigiului în conformitate cu prevederile cap. V.

(7) Furnizorii de rețele publice de comunicații electronice au obligația de a asigura confidențialitatea informațiilor dobândite, conform legislației privind protecția secretului comercial.

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 159/2016:
Art 10 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 11 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 12 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 13 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 14 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 15 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 16 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 17 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 18 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 19 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 20 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 21 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 22 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 23 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 24 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 25 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 26 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 27 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 28 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 29 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
Art 30 Dispoziții privind autorizarea construirii rețelelor de comunicații electronice
;
se încarcă...