Art 11 Dreptul de acces pe proprietăți | Lege 159/2016

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Dreptul de acces pe proprietăți -
Art. 11. -
Referințe în jurisprudență (1)

(1) În vederea exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, în condițiile art. 5, solicitantul va transmite titularului dreptului de proprietate, titularului altor drepturi reale principale, titularului dreptului de folosință sau de administrare, după caz, o solicitare privind încheierea unui contract de acces. Solicitarea se va trimite prin utilizarea serviciului poștal confirmare de primire.

(2) Solicitarea va conține, în mod obligatoriu, următoarele elemente:

a) datele de identificare și de contact ale furnizorului de rețele publice de comunicații electronice care intenționează să realizeze lucrările de acces pe proprietăți;

b) elementele de rețea și de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate pe respectiva proprietate și zona în care se intenționează să se realizeze dreptul de acces;

c) durata estimativă a realizării lucrărilor;

d) condițiile în care se vor realiza intervențiile solicitantului pe proprietatea privată, pentru întreținerea și reparația elementelor de rețea și de infrastructură fizică ce urmează a fi amplasate.

(3) Atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 alin. (1), titularul dreptului de proprietate, titularul altor drepturi reale sau titularul dreptului de administrare nu se poate opune exercitării dreptului de acces decât din motive temeinic justificate, chiar dacă există convenție contrară. Referințe în jurisprudență (1)

(4) În cazul exercitării dreptului de acces pe proprietatea privată, prețul datorat de furnizorul de rețele publice de comunicații electronice reprezintă contravaloarea lipsei de folosință și despăgubirea pentru prejudiciile directe și certe cauzate prin efectuarea lucrărilor, precum și prin existența și funcționarea rețelelor de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică instalate.

(5) În situația în care exercitarea dreptului de acces se realizează în vederea conectării unui imobil la o rețea publică fixă de comunicații electronice, accesul este gratuit pe proprietatea privată atunci când aceasta are același titular cu al imobilului ce urmează a fi conectat ori în spațiile aflate în proprietate indiviză din blocurile de locuințe.

(6) În cazul imobilelor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale date în concesiune ori închiriate, dispozițiile prezentului articol se aplică titularilor dreptului de concesiune sau de închiriere, conform actelor prin care li s-a acordat dreptul de concesiune ori de închiriere, după caz.

Acesta este un fragment din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 159/2016:
Art 1 Dispoziții generale
Art 2 Dispoziții generale
Art 3 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 4 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 5 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 6 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 7 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 8 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 9 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 10 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 11 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 12 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 13 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 14 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 15 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 16 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 17 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 18 Dreptul de acces pe proprietăți
Art 19 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 20 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
Art 21 Accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea
;
se încarcă...