Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 35/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare a gazelor naturale

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 iulie 2016

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Având în vedere prevederile art. 140 alin. (2) lit. a), ale art. 143 alin. (1) lit. q) și alin. (3) din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) și ale art. 10 alin. (1) lit. q) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Titularii licențelor de furnizare de gaze naturale au obligația de a constitui în depozitele de înmagazinare subterană un stoc minim de gaze naturale, în fiecare an "n", până la data de 31 octombrie inclusiv.

Art. 3. -

Titularii licențelor de furnizare de gaze naturale își îndeplinesc obligația privind constituirea stocului minim de gaze naturale prin:

a) înmagazinarea gazelor naturale în nume propriu, prin încheierea de contracte de înmagazinare subterană a gazelor naturale cu unul dintre titularii licenței de operare a sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale; și/sau

b) încheierea, până la data de 31 octombrie a fiecărui an, de contracte de vânzare-cumpărare ce au ca obiect cantități de gaze naturale provenite din depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, înmagazinate de un alt titular al licenței de furnizare a gazelor naturale; și/sau

c) încheierea de contracte de mandat cu un alt titular al licenței de furnizare a gazelor naturale, în vederea înmagazinării gazelor naturale.

Art. 4. -

Până la data de 20 noiembrie a anului în curs, titularii licențelor de furnizare de gaze naturale au obligația de a transmite direcției de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei contractele menționate la art. 3, încheiate în vederea îndeplinirii obligației de stoc minim de către fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale.

Art. 5. -

(1) Pentru anul 2016, data publicării deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea nivelului stocului minim de gaze naturale aferent fiecărui titular al licenței de furnizare de gaze naturale pentru fiecare categorie de clienți finali din portofoliul acestuia este data de 1 august 2016.

(2) Decizia prevăzută la alin. (1) are la bază lista inițială privind stocul minim de gaze naturale pe care fiecare titular al licenței de furnizare a gazelor naturale are obligația de a-l constitui în depozitele de înmagazinare subterană până la data de 31 octombrie 2016, publicată pe pagina de internet a Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei în data de 16 martie 2016, și modificările portofoliilor de clienți până la data de 16 martie 2016, comunicate în baza Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare de gaze naturale și pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale.

Art. 6. -

Titularii licențelor de furnizare de gaze naturale, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 14/2015 pentru aprobarea Metodologiei privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare de gaze naturale și pentru titularii licențelor de operare a sistemelor de transport al gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 17 martie 2015.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileț

București, 19 iulie 2016.

Nr. 35.

ANEXĂ

METODOLOGIE
privind determinarea anuală a nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licențelor de furnizare de gaze naturale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...