C U R T E A, | Decizie 299/2016

Acesta este un fragment din Decizia nr. 299/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

C U R T E A,

având în vedere actele și lucrările dosarului, constată următoarele:

6. Prin Încheierea din 21 mai 2015, pronunțată în Dosarul nr. 1.226/198/2014, Judecătoria Brezoi a sesizat Curtea Constituțională pentru soluționarea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 909-913 din Codul de procedură civilă, excepție ridicată de Ion Niță într-o cauză având ca obiect soluționarea unei contestații la executare formulate împotriva procesului-verbal al executorului judecătoresc prin care acesta a oprit executarea silită după sesizarea parchetului în vederea începerii urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de nerespectare a hotărârilor judecătorești.

7. În motivarea excepției de neconstituționalitate se susține, în esență, că prevederile legale criticate sunt neconstituționale deoarece lasă la dispoziția debitorului de rea- credință posibilitatea de a amâna sau stinge efectele unei hotărâri judecătorești definitive sau executorii, inclusiv posibilitatea de a influența comportamentul minorului în sensul de a-l respinge pe părintele care a câștigat procesul și că lipsește creditorul de dreptul câștigat printr-un titlu executoriu și implicit de a avea legături personale cu copilul său.

8. Judecătoria Brezoi opinează în sensul respingerii excepției de neconstituționalitate și constatării că textele legale criticate nu contravin dispozițiilor art. 21 alin. (3) și art. 148 din Constituție, fiind instituite garanții suficiente pentru asigurarea unui proces echitabil.

9. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată președinților celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului și Avocatului Poporului, pentru a-și exprima punctele de vedere asupra excepției de neconstituționalitate ridicate.

10. Guvernul apreciază că excepția de neconstituționalitate este neîntemeiată.

11. Avocatul Poporului apreciază că dispozițiile legale ale art. 910-914 din Codul de procedură civilă sunt constituționale.

12. Președinții celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepției de neconstituționalitate.

Acesta este un fragment din Decizia nr. 299/2016 referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 910-914 din Codul de procedură civilă. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Decizie 299/2016:
C U R T E A,
C U R T E A,
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
În numele legii
D E C I D E:
;
se încarcă...