Art I | Ordonanță de urgență 36/2009

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. I. -

Legea cetățeniei române nr. 21/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 101, alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 101. - Modificări (1)

Foștii cetățeni români care au dobândit cetățenia română prin naștere sau prin adopție și care au pierdut-o din motive neimputabile lor sau această cetățenie le-a fost ridicată fără voia lor, precum și descendenții acestora până la gradul III pot redobândi ori li se poate acorda cetățenia română, la cerere, cu păstrarea cetățeniei străine și stabilirea domiciliului în țară sau cu menținerea acestuia în străinătate, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b), c) și e)."

2. Articolul 102 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 102. - Modificări (1)

Persoanele prevăzute la art. 101, care au domiciliul sau reședința în România, pot depune cererea de redobândire ori acordare a cetățeniei române la Direcția cetățenie din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, după obținerea dreptului de ședere, potrivit legii."

3. La articolul 13, alineatul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Comisia are activitate permanentă, este formată dintr-un președinte și 8 membri, personal de specialitate juridică asimilat magistraților din cadrul Ministerului Justiției și Libertăților Cetățenești, numiți prin ordin al ministrului justiției și libertăților cetățenești. Lucrările Comisiei nu sunt publice, acestea se desfășoară în prezența a cel puțin 3 membri și sunt prezidate de președinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru desemnat de acesta." Modificări (1)

4. După articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu următorul cuprins:

"

Art. 141. -

Cererea de acordare sau de redobândire a cetățeniei române, formulată potrivit art. 101, este înregistrată la secretariatul tehnic al Comisiei.

Președintele Comisiei pentru cetățenie, prin rezoluție, dispune:

a) solicitarea de relații de la orice autorități cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 8 alin. 1 lit. b) și e);

b) completarea dosarului, în termen de cel mult două luni de la primirea solicitării secretariatului tehnic al Comisiei de către petent, în cazul în care se constată lipsa unor documente necesare soluționării cererii, sub sancțiunea respingerii cererii ca nesusținută;

c) fixarea termenului la care Comisia va verifica îndeplinirea condițiilor necesare acordării sau redobândirii cetățeniei române potrivit art. 101, termen ce nu va depăși 5 luni de la data înregistrării cererii."

Acesta este un fragment din Ordonanța de urgență nr. 36/2009 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Ordonanță de urgență 36/2009:
Art I
Art 10^1 "
Art 10^2 "
Art 14^1 "
Art II
;
se încarcă...