Comisia de Supraveghere a Asigurărilor - CSA

Ordinul nr. 6/2009 pentru punerea în aplicare a Normelor privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la serviciile din domeniul asigurărilor și furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 18 mai 2009 până la 19 septembrie 2013, fiind abrogat prin Normă 11/2013.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 7 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la data de 11 mai 2009, prin care s-au adoptat Normele privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la serviciile din domeniul asigurărilor și furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor,

președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se pun în aplicare Normele privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la serviciile din domeniul asigurărilor și furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcțiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Președintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,
Angela Toncescu

București, 11 mai 2009.

Nr. 6.

ANEXĂ

NORME
privind implementarea principiului egalității de tratament între femei
și bărbați în ceea ce privește accesul la serviciile din domeniul
asigurărilor și furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor

;
se încarcă...