Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 537/2009 privind revocarea administratorului special al Societății Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. 4.261/2009,

având în vedere prevederile art. 16 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se revocă domnul Radu Valentin din calitatea de administrator special al Societății Comerciale SANEVIT 2003 - S.A. Arad.

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează contractul de mandat încheiat între domnul Radu Valentin și Ministerul Sănătății.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ion Bazac

București, 29 aprilie 2009.

Nr. 537.

;
se încarcă...