Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 477/2009 privind înființarea Registrului Național de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe și stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

Modificări (14)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 322 din 14 mai 2009.

În vigoare de la 14 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe și al Agenției Naționale de Transplant nr. 3.974/273 din data de 22 aprilie 2009/15 aprilie 2009,

având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Se înființează Registrul Național de Transplant, denumit în continuare RNT.

(2) RNT asigură monitorizarea continuă a activității de transplant, conform procedurilor stabilite de Agenția Națională de Transplant.

Art. 2. - Modificări (1)

Se aprobă lista persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din RNT din cadrul unităților sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. -

Orice persoană, pentru a putea beneficia de un transplant, este obligatoriu să fie înscrisă în RNT.

Art. 4. -

(1) Înscrierea în RNT are drept consecință atribuirea codului unic de înregistrare la Agenția Națională de Transplant, denumit în continuare codul CUIANT.

(2) Datele necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului CUIANT sunt prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Toate documentele medicale ce se eliberează după aprobarea prezentului ordin (fișe medicale, rețete sau alte documente) conțin codul CUIANT.

Art. 5. -

Persoanele nominalizate pentru gestionarea datelor din RNT îndeplinesc următoarele cerințe și responsabilități:

a) sunt angajate cu contract de muncă în unitățile din rețeaua Ministerului Sănătății și îndeplinesc toate obligațiile ce decurg din această calitate; Modificări (1)

b) răspund de acuratețea datelor înscrise în RNT, precum și de arhivarea documentelor pe baza cărora a fost atribuit codul CUIANT;

c) au obligația de a nu divulga datele de acces la RNT (utilizator, parolă, Smart card, PIN), care constituie secret de serviciu, iar încălcarea acestei obligații atrage răspunderea potrivit legii; Modificări (1)

d) notifică imediat Agenția Națională de Transplant în situația în care există suspiciuni în legătură cu securitatea datelor sau cu accesul la RNT;

e) raportează imediat Agenției Naționale de Transplant situația în care, din diferite motive tehnice, nu se poate obține accesul la internet pentru eliberarea electronică a codului CUIANT;

f) actualizează datele pe baza cărora a fost eliberat codul CUIANT imediat ce situația medicală și operativă o permite, dar nu mai târziu de 24 de ore de la data efectuării transplantului;

g) arhivează datele persoanelor care au beneficiat de transplant și le pun la dispoziția Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în termen de 24 de ore de la externarea posttransplant.

Art. 6. -

Agenția Națională de Transplant va pune la dispoziția persoanelor nominalizate pentru gestionarea datelor un cont unic de acces pentru actualizarea datelor în cadrul RNT și pentru obținerea codului CUIANT.

Art. 7. -

Agenția Națională de Transplant, precum și unitățile sanitare implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ion Bazac

București, 22 aprilie 2009.

Nr. 477.

ANEXA Nr. 1 Modificări (2)

LISTA
persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Național
de Transplant din cadrul unităților sanitare acreditate pentru
efectuarea de transplant de organe

1. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul de Chirurgie Generală și Transplant Hepatic Fundeni

- dr. Bogdan Dorobanțu

2. Institutul Clinic Fundeni București - Centrul de Chirurgie Urologică, Dializă și Transplant Renal Modificări (1)

- dr. Dorina Tacu

3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - Secția Clinică de Hematologie și Transplant de Celule Stem

- dr. Benedek Erzsebet

4. Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara - Centrul de Hemodializă și Transplant Renal

- dr. Tiberiu Răzvan Bardan

5. Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Clinica de Chirurgie

- dr. Raluca-Alice Pasăre

6. Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca Modificări (1)

- dr. Dan Luscalov

7. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Louis Turcanu" Timișoara - Compartimentul de Transplant Medular

- Ela Gai

8. Spitalul Clinic de Urgență București - Secția de Chirurgie Cardiovasculară

- dr. Șerban Brădișteanu

9. Institutul de Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș

- prof. dr. Radu Deac

10. Centrul de Hematologie și Transplant Medular Fundeni

- dr. Alina Daniela Tănase

11. Spitalul Clinic "Dr. C.I. Parhon" Iași - Clinica de Urologie

- dr. Luminița Voroneanu.

ANEXA Nr. 2 Modificări (1)

DATE
necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic
de înregistrare la Agenția Națională de Transplant

Nume

Prenume

Cod numeric personal

Grup sanguin

Telefon

Adresă

Diagnostic

MELD

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...