Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de sănătate publică, asistență medicală și programe din cadrul Ministerului Sănătății nr. IB 4.901/2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2008 referitoare la transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Metodologia de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală de sănătate publică, asistență medicală și programe, Direcția de control în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București și institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Aurel Nechita,
secretar de stat

București, 15 mai 2009.

Nr. 613.

ANEXĂ

METODOLOGIE
de evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul
deșeurilor periculoase rezultate din activitatea medicală
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...