Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 541/2009 privind completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza prevederilor art. II din Legea nr. 354/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.235/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 21 octombrie 2003, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După punctul 8.2.2.2 se introduce un nou punct, punctul 8.2.3, cu următorul cuprins:

"

8.2.3. Atragerea de depozite pe termen scurt de la instituții de credit sau alte instituții financiare, prin intermediul procedurilor bilaterale.

8.2.3.1. Tranzacțiile desfășurate prin intermediul procedurilor bilaterale nu sunt, de regulă, anunțate public. Sunt tranzacții care se efectuează prin negociere directă între Ministerul Finanțelor Publice și instituția de credit respectivă, fără a se apela la mecanismul licitației.

8.2.3.2. Tranzacționarea se poate realiza prin telefon, Reuters dealing etc.

8.2.3.3. Decizia privind atragerea de depozite pe baze bilaterale pe termen scurt de la instituții de credit este luată în următoarele situații:

a) în urma organizării licitației de atragere depozite, Trezoreria Statului nu are asigurate lichiditățile necesare efectuării plăților sau, deși oferta totală a instituțiilor de credit depășește necesarul de finanțat, ratele dobânzilor oferite de instituțiile de credit sunt superioare cotațiilor din piață;

b) în cazul unei lipse de lichidități pe piața monetară, confirmată de către Banca Națională a României.

8.2.3.3.1. Limitele de negociere privind suma atrasă, perioada și nivelul maxim al ratei dobânzii se stabilesc în ziua respectivă în funcție de condițiile pieței și de necesarul de atras pentru asigurarea lichidităților în contul curent general al Trezoreriei Statului.

8.2.3.3.2. Negocierea elementelor de referință (nivelul dobânzii, perioada pentru care este atras depozitul și scadența acestuia) se efectuează având la bază ca element de referință tabloul Reuters cu privire la nivelul dobânzilor care se tranzacționează în piață, oferite (BID) și cerute (ASK), astfel încât dobânzile negociate să poată fi comparabile cu acestea. Toate aceste elemente se prevăd expres și se aprobă prin «Nota de fundamentare cu privire la necesitatea atragerii de depozite».

8.2.3.3.3. Pe baza negocierilor bilaterale directe purtate telefonic, instituțiile de credit vor transmite prin fax ofertele ce vor conține elementele de referință de la punctul anterior, ofertele atestând astfel cotația fermă din partea acestora, pe baza cărora se vor încheia convențiile de atragere de depozite.

8.2.3.4. După confirmarea atragerii depozitului se încheie o convenție între Ministerul Finanțelor Publice și instituția de credit respectivă, în care se menționează volumul depozitului, perioada, rata dobânzii, scadența, precum și contul în care se efectuează rambursarea capitalului și plata dobânzii, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

8.2.3.5. Decontarea depozitului atras se realizează potrivit Regulilor sistemului cu decontare brută în timp real ReGIS.

8.2.3.6. Dobânda se calculează ca rată a dobânzii simple, cu convenția efectiv/360, și se plătește la scadența depozitului. În cazul în care scadența depozitului este o zi nelucrătoare, rambursarea are loc în următoarea zi lucrătoare bancară, fără obligarea la dobânzi moratorii.

8.2.3.7. La scadență, pentru rambursarea sumelor și plata dobânzilor aferente depozitelor atrase, se va proceda la întocmirea Fișei de calcul a dobânzii aferente depozitului atras (anexa nr. 8), a «Notei de rambursare a plasamentului», «Notei de lichidare» și a «Ordonanțării la plată» pentru plata dobânzii aferente sumelor atrase.

8.2.3.8. Dobânzile aferente depozitelor atrase se asigură din bugetul Trezoreriei Statului."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 19 martie 2009.

Nr. 541.

;
se încarcă...