Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 529/2009 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 referitoare la organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice,

în baza prevederilor art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. I. -

Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 și 1.186 bis din 29 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

Direcția generală trezorerie și contabilitate publică și Direcția generală de metodologie contabilă instituții publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 19 martie 2009.

Nr. 529.

ANEXĂ

I. Capitolul VI PLANUL DE CONTURI GENERAL PENTRU INSTITUȚII PUBLICE se modifică și se completează astfel:

1. La clasa 1 CONTURI DE CAPITALURI, grupa 11 REZULTATUL REPORTAT, contul 117 "Rezultatul reportat", după contul sintetic de gradul II 117.10 "Rezultatul reportat - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 117.11 "Rezultatul reportat - bugetul trezoreriei statului", contul 117.12 "Rezultatul reportat - trezoreria centrală" și contul 117.13 "Rezultatul reportat - operațiuni de clearing, barter și cooperare economică".

2. La grupa 12 REZULTATUL PATRIMONIAL, contul 121 "Rezultatul patrimonial", după contul sintetic de gradul II 121.10 "Rezultatul patrimonial - instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 121.11 "Rezultatul patrimonial - bugetul trezoreriei statului", contul 121.12 "Rezultatul patrimonial - trezoreria centrală" și contul 121.13 "Rezultatul patrimonial - operațiuni de clearing, barter și cooperare economică".

3. La grupa 13 FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, contul 139 "Alte fonduri", după contul 1391 "Fond de dezvoltare a spitalului" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 1392 "Fond din comisioane de risc constituite conform Ordonanței Guvernului nr. 34/1996", contul 1393 "Fond din cota de 1/10 din dobânda BIRD", contul 1394 "Fond din vărsăminte din privatizare și din valorificarea activelor neperformante", contul 1396 "Fondul de contrapartidă".

4. La grupa 16 ÎMPRUMUTURI ȘI DATORII ASIMILATE - pe termen mediu și lung, contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" se modifică astfel: "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare".

5. După contul 166 "Sume primite pentru acoperirea deficitelor bugetare" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 1661 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului asigurărilor sociale de stat din contul curent general al trezoreriei statului" și contul 1662 "Sume primite pentru acoperirea deficitului bugetului de stat".

6. La grupa 26 ACTIVE FINANCIARE, la contul 267 "Creanțe imobilizate", înainte de contul sintetic de gradul II 267.5 "Împrumuturi acordate pe termen lung" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 267.1 "Împrumuturi pe termen lung acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului", contul 267.2 "Împrumuturi pe termen lung acordate din disponibilitățile contului curent general al trezoreriei statului" și contul 267.3 "Împrumuturi pe termen lung acordate din venituri din privatizare".

7. La clasa 4 CONTURI LA TERȚI, grupa 46 DEBITORI ȘI CREDITORI DIVERȘI, DEBITORI ȘI CREDITORI AI BUGETELOR, denumirea contului 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale" se modifică astfel: "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului".

8. La contul 466 "Creanțe ale bugetelor fondurilor speciale și ale bugetului trezoreriei statului", după contul sintetic de gradul II 4665 "Creanțe ale bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se introduce contul sintetic de gradul II: 4669 "Creanțe ale bugetului trezoreriei statului".

9. La contul 467 "Creditori ai bugetelor", după contul sintetic de gradul II 4675 "Creditori ai bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se introduce contul sintetic de gradul II: 4679 "Creditori ai bugetului trezoreriei statului".

10. La contul 468 "Împrumuturi acordate potrivit legii", denumirea se modifică astfel: "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii".

11. La contul 468 "Împrumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii", după contul sintetic de gradul II 4682 "Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 4683 "Plasamente financiare pe termen scurt efectuate din contul curent general al trezoreriei statului".

12. După contul 4684 "Împrumuturi acordate potrivit legii din fondul de tezaur" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 4685 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din contul curent general al trezoreriei statului" și contul 4686 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din venituri din privatizare".

13. După contul 4687 "Sume acordate din fondul de rulment potrivit legii" se introduc conturile sintetice de gradul II: contul 4688 "Împrumuturi pe termen scurt acordate din Fondul special de dezvoltare aflat la dispoziția Guvernului" și contul 4689 "Alte împrumuturi acordate pe termen scurt".

14. La contul 469 "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate", denumirea se modifică astfel: "Dobânzi aferente împrumuturilor acordate pe termen scurt".

15. La clasa 5 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ȘI INSTITUȚII DE CREDIT, denumirea se modifică astfel: CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT.

16. La grupa 51 CONTURI LA TREZORERIA STATULUI ȘI BĂNCI, denumirea se modifică astfel: CONTURI LA TREZORERII ȘI INSTITUȚII DE CREDIT.

17. La contul 512 "Conturi la bănci", denumirea se modifică astfel: "Conturi la trezorerii și instituții de credit".

18. La contul 5121 "Conturi la bănci în lei", denumirea se modifică astfel: "Conturi la trezorerii și instituții de credit în lei".

19. La contul 5124 "Conturi la bănci în valută", denumirea se modifică astfel: "Conturi la trezorerii și instituții de credit în valută".

20. La contul 512 "Conturi la trezorerii și instituții de credit", după contul sintetic de gradul II 5125 "Sume în curs de decontare" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 5126 "Disponibilități în lei ale trezoreriei centrale", contul 5127 "Disponibilități în valută ale trezoreriei centrale" și contul 5128 "Conturi de clearing, barter și cooperare economică".

21. La contul 519 "Împrumuturi pe termen scurt", după contul sintetic de gradul II 5192 "Împrumuturi pe termen scurt nerambursate la scadență" se introduce contul sintetic de gradul II: 5193 "Depozite atrase".

22. La grupa 52 DISPONIBIL AL BUGETELOR, după contul 520 "Disponibil al bugetului de stat" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 5201 "Disponibil al bugetului de stat", contul 5202 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anul curent" și contul 5203 "Rezultatul execuției bugetului de stat din anii precedenți".

23. La contul 524 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei", denumirea se modifică astfel: "Disponibil al bugetului trezoreriei statului".

24. La contul 524 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului" se introduc următoarele conturi sintetice de gradul II: contul 5241 "Disponibil al bugetului trezoreriei statului", contul 5242 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anul curent" și contul 5243 "Rezultatul execuției bugetului trezoreriei statului din anii precedenți".

25. La contul 529 "Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete", după contul sintetic de gradul II 5292 "Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local" se introduce un nou cont sintetic de gradul II, contul 5294 "Disponibil din venituri încasate pentru bugetul capitalei".

26. La clasa 7 CONTURI DE VENITURI ȘI FINANȚĂRI, grupa 71 ALTE VENITURI OPERAȚIONALE, după contul 714 "Venituri din creanțe reactivate și debitori diverși" se introduce contul sintetic de gradul I: 718 "Alte venituri ale trezoreriei statului".

27. La grupa 77 FINANȚĂRI, SUBVENȚII, TRANSFERURI, ALOCAȚII BUGETARE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, FONDURI CU DESTINAȚIE SPECIALĂ, la contul 770 "Finanțarea de la buget", după contul sintetic de gradul II 7705 "Finanțarea din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate" se introduce contul sintetic de gradul II 7709 "Finanțarea de la bugetul trezoreriei statului".

II. Capitolul XVI ANEXE devine capitolul XVII, iar capitolul XVI se modifică și va avea următorul cuprins:

"

CAPITOLUL XVI*) CONTABILITATEA OPERAȚIUNILOR SPECIFICE TREZORERIEI CENTRALE

1. Planul de conturi general al trezoreriei centrale

2. Instrucțiunile de utilizare a conturilor

3. Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operațiuni

4. Transpunerea soldurilor conturilor din balanța de verificare la 31 decembrie 2008 în noul plan de conturi".

*) Cap. XVI se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

;
se încarcă...