Ministerul Afacerilor Externe - MAE

Ordinul nr. 576/2009 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2009 până la 18 octombrie 2010, fiind abrogat prin Ordin 1743/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În baza Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările și completările ulterioare,

conform dispozițiilor art. 37 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. I. -

În anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 referitoare la Lista statelor pentru ai căror cetățeni este necesară îndeplinirea procedurii invitației la acordarea vizelor de scurtă ședere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 17 noiembrie 2008, la litera A, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

"

51. Republica Camerun".

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu

București, 16 aprilie 2009.

Nr. 576.

;
se încarcă...