Casa Națională a Asigurărilor de Sănătate - CNAS

Ordinul nr. 586/2009 privind modificarea pct. 3.2.3 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 mai 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcției juridic, contencios și acorduri internaționale și al Direcției sisteme informatice nr. JA/1277 din 23 aprilie 2009 și nr. DSI/683 din 4 mai 2009,

în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2), ale art. 320-329 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. -

Punctul 3.2.3 din anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 559/2006 pentru aprobarea caracteristicilor tehnice și a modalităților de eliberare și utilizare ale cardului european de asigurări sociale de sănătate și pentru aprobarea modelului certificatului provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate, precum și a instrucțiunilor de completare și a modalităților de eliberare și utilizare ale acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 992 în 12 decembrie 2006, se modifică și va avea următorul cuprins:

- "

3.2.3. În situațiile prevăzute la pct. 3.1 lit. a), data de la care începe perioada de valabilitate a certificatului poate fi stabilită și anterior datei de emitere a acestuia, dar nu cu mai mult de 3 ani."

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Irinel Popescu

București, 6 mai 2009.

Nr. 586.

;
se încarcă...