Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 58/2009 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REȚELE - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2009 până la 30 iunie 2009, fiind abrogat prin Ordin 65/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 28/2009 pentru stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de S.C. GRUP DEZVOLTARE REȚELE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 30 martie 2009, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

S.C. GRUP DEZVOLTARE REȚELE - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 23 aprilie 2009.

Nr. 58.

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 28/2009)

Prețurile finale reglementate pentru furnizarea gazelor naturale
în regim reglementat realizată de S.C. GRUP DEZVOLTARE REȚELE - S.A.

Categoria de consumatori Lei/ MWh
A. Consumatori finali conectați direct la sistemul de transport
A.1. Cu un consum anual de până la 1.162,78 MWh 0,00
A.2. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 0,00
A.3. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 0,00
A.4. Cu un consum anual de între 116.277,80 MWh și 1.162.777,87 MWh 0,00
A.5. Cu un consum anual de peste 1.162.777,87 MWh 0,00
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum anual de până la 23,25 MWh 92,73
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 92,31
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 91,76
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 91,43
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 90,99
B.6. Cu un consum anual de peste 116.277,79 MWh 0,00
;
se încarcă...