Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 57/2009 pentru abrogarea unor acte normative din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 aprilie 2009

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 11 alin. (2) lit. a) și i) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă următoarele acte normative din sectorul energiei electrice și al gazelor naturale:

a) Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 83/2000 privind aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii eligibili, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 464 din 22 septembrie 2000;

b) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 10/2000 pentru aprobarea Codului tehnic al rețelelor termice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001;

c) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4/2001 pentru aprobarea Codului de măsurare a energiei termice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 19 aprilie 2001;

d) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 19/2001 privind aprobarea Ghidului pentru întocmirea Regulamentului de racordare la rețele termice, respectiv de separare față de acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 4 septembrie 2001;

e) Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 636/2002 pentru aprobarea Regulilor comerciale privind piața gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iulie 2002;

f) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea procedurii de stabilire și facturare a consumurilor de energie termică pentru consumatorii finali, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 18 octombrie 2002;

g) Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 891/2002 privind aprobarea Normelor tehnice - de timp și de personal - pentru exploatarea în siguranță a Sistemului național de transport al gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 31 octombrie 2002;

h) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 31/2003 privind facturarea energiei electrice reactive la subconsumatori, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 887 din 12 decembrie 2003;

i) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 35/2003 privind facturarea energiei electrice reactive la consumatori eligibili, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 934 din 24 decembrie 2003;

j) Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 27/2004 pentru stabilirea tarifului aplicat consumului de energie electrică al consumatorilor asimilați consumatorilor casnici cu puterea maximă contractată de 30 kW sau mai mare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.062 din 16 noiembrie 2004.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Președintele Autorității Naționale de Reglementare
în Domeniul Energiei,
Iulius Dan Plaveti

București, 23 aprilie 2009.

Nr. 57.

;
se încarcă...