Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 55/2009 pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUȚIE - S.A.

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 mai 2009 până la 31 martie 2014, fiind abrogat prin Ordin 26/2014.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere dispozițiile art. 99 coroborate cu prevederile art. 100 alin. (1) lit. b) și cu prevederile art. 17 lit. g) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul dispozițiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare și funcționare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. -

Anexa nr. 2 la Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 21/2009 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție a gazelor naturale realizat de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUȚIE - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 în 30 martie 2009, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. -

S.C. E.ON GAZ DISTRIBUȚIE - S.A. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 mai 2009.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Petru Lificiu

București, 22 aprilie 2009.

Nr. 55.

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 21/2009)

TARIFELE
reglementate pentru activitatea de distribuție a gazelor naturale
realizată de S.C. E.ON GAZ DISTRIBUȚIE - S.A.

Categoria de consumatori Lei/MWh
B. Consumatori finali conectați în sistemul de distribuție
B.1. Cu un consum până la 23,25 MWh 26,24
B.2. Cu un consum anual între 23,26 MWh și 116,28 MWh 26,08
B.3. Cu un consum anual între 116,29 MWh și 1.162,78 MWh 25,94
B.4. Cu un consum anual între 1.162,79 MWh și 11.627,78 MWh 24,92
B.5. Cu un consum anual între 11.627,79 MWh și 116.277,79 MWh 24,41
B.6. Cu un consum anual peste 116.277,79 MWh 23,65
;
se încarcă...