Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL VII Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS CAPITOLUL IX Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS

CAPITOLUL VIII Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS

Art. 31. -

(1) Utilizatorii individuali sunt responsabili pentru informațiile încărcate în RegAS folosind contul de utilizator acordat acestora de către administratorul sistemului informatic.

(2) Utilizatorii instituționali sunt responsabili pentru datele și informațiile încărcate în RegAS de către utilizatorii individuali din cadrul acestora.

(3) Furnizorii măsurilor de ajutor sunt responsabili pentru datele și informațiile încărcate în RegAS de entitățile cărora le-au acordat drept de administrator sau subadministratori ai respectivelor măsuri. Răspunderea extinsă a furnizorilor vizează și respectarea termenelor de încărcare a datelor și informațiilor în RegAS, potrivit prevederilor art. 29 din prezentul regulament.

Art. 32. -

(1) Consiliul Concurenței nu este responsabil pentru completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS. Derogări (1)

(2) Fac excepție de la prevederile alin. (1) informațiile referitoare la măsurile de ajutor a căror încărcare corectă în RegAS este verificată de experții Consiliului Concurenței, în cadrul mecanismului de validare.

(3) Rapoartele generate de către RegAS nu exonerează furnizorii, administratorii și subadministratorii măsurilor de ajutor de obligația verificării eligibilității beneficiarilor, atât din punctul de vedere al respectării condițiilor asociate ajutorului de stat, cât și din perspectiva verificării oricăror altor condiții de eligibilitate care trebuie îndeplinite de aceștia pentru accesarea finanțării.

(4) Rapoartele generate de RegAS nu conferă certitudine juridică.

Art. 33. -

(1) Procedura de validare a măsurilor de ajutor presupune transmiterea automată de către sistem a măsurilor de ajutor finalizate de către utilizatorii individuali, către Consiliul Concurenței.

(2) Măsurile de ajutor validate sunt încărcate automat în baza de date RegAS, iar sistemul informează utilizatorul individual, automat, prin e-mail, despre validarea măsurii de ajutor. Măsura validată permite încărcarea ulterioară de acte de acordare a finanțării și acte de acordare a ajutorului în baza ei.

(3) Refuzul validării unei măsuri de ajutor presupune retransmiterea automată a măsurii utilizatorului individual, în vederea completării/modificării, însoțită de comentariile validatorului.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...