Informațiile încărcate în baza de date RegAS | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL II Informațiile încărcate în baza de date RegAS

Art. 5. -

În RegAS se înregistrează următoarele categorii de informații:

a) referitoare la măsurile de ajutor;

b) referitoare la actele de acordare a finanțărilor;

c) referitoare la actele de acordare a ajutoarelor;

d) referitoare la plățile efectuate de către furnizorii sau administratorii măsurilor de ajutor;

e) referitoare la obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, impuse beneficiarilor de către Comisia Europeană sau de către furnizori;

f) referitoare la eventualele acțiuni demarate în instanță de către beneficiari, în vederea contestării obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv impuse de către furnizori;

g) referitoare la soluțiile emise de instanțele naționale ca urmare a acțiunilor demarate de către beneficiari împotriva deciziilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv;

h) referitoare la plățile efectuate de către beneficiari în contul obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv, instituite de către Comisia Europeană sau de către furnizorii măsurilor de ajutor.

Art. 6. -

Pentru a permite verificarea ex-ante a eligibilității beneficiarilor și completarea raportărilor solicitate României de către Comisia Europeană, începând cu luna iulie 2016, RegAS va include și informații istorice referitoare la ajutoarele acordate și cele plătite beneficiarilor în perioada 2012-2015.

Art. 7. -

RegAS nu va conține informații referitoare la facilitățile sau finanțările acordate de diverse autorități sau instituții din România care nu reprezintă ajutoare de stat.

Mergi la:
Dispoziții generale
Informațiile încărcate în baza de date RegAS
Administrarea RegAS
Utilizatorii sistemului informatic RegAS
Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS
Politica de acces și confidențialitate
Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS
Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS
Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS
Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...