Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

CAPITOLUL X Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS

Art. 37. -

În vederea elaborării raportărilor impuse României prin legislația Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat și în vederea verificării eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, este necesară popularea bazei de date RegAS cu informații istorice privind ajutoarele acordate și plătite beneficiarilor de către toți furnizorii de ajutor, din toate categoriile de fonduri, în perioada 2012-2015.

Art. 38. -

(1) Pentru asigurarea încărcării datelor și informațiilor istorice, Consiliul Concurenței transmite furnizorilor solicitări de informații în format scris și electronic. Solicitările de informații includ detalii referitoare, printre altele, la datele și informațiile necesare, termenele de transmitere, formatul de raportare.

(2) Solicitărilor de informații istorice li se aplică prevederile art. 27-29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 39. -

Transmiterea informațiilor solicitate conform prevederilor prezentului articol nu exonerează furnizorii de obligația de raportare a ajutoarelor acordate potrivit prevederilor art. 5 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul președintelui Consiliului Concurenței nr. 175/2007.

Mergi la:
Dispoziții generale
Informațiile încărcate în baza de date RegAS
Administrarea RegAS
Utilizatorii sistemului informatic RegAS
Acordarea accesului la informațiile încărcate în RegAS
Politica de acces și confidențialitate
Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS
Răspunderea privind completitudinea, corectitudinea și promptitudinea încărcării informațiilor în RegAS
Versionarea informațiilor încărcate în baza de date RegAS
Încărcarea informațiilor istorice în baza de date RegAS
Dispoziții tranzitorii și finale

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...