Dispoziții generale | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
CAPITOLUL II Informațiile încărcate în baza de date RegAS

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) În scopul realizării unei evidențe integrate a ajutoarelor acordate în România și al asigurării transparenței inițierii, acordării și plății acestora, Consiliul Concurenței înființează și organizează Registrul ajutoarelor de stat, denumit în continuare RegAS.

(2) RegAS reprezintă un sistem de evidență electronică a ajutoarelor acordate tuturor categoriilor de beneficiari, indiferent de obiectivul acordării, instrumentul utilizat, categoria de fonduri implicate și de tipul sau natura furnizorului.

Art. 2. -

(1) RegAS conține componente funcționale specifice care facilitează accesul la datele și informațiile încărcate în baza de date prin intermediul unui portal web.

(2) Accesul la RegAS se va realiza din pagina de internet a Consiliului Concurenței dedicată ajutorului de stat - www.ajutordestat.ro, care a fost definită ca punct național de informare în acest domeniu, potrivit art. 23 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

Art. 3. -

(1) În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:

a) act de acordare a ajutorului - orice tip de act prin care beneficiarului i se conferă dreptul de a primi un ajutor. În anumite cazuri, actul de acordare a ajutorului este subsidiar actului de acordare a finanțării;

b) act de acordare a finanțării - orice tip de act prin care beneficiarul primește dreptul de a accesa o finanțare;

c) administratorul RegAS - persoana din cadrul Serviciului de Telecomunicații Speciale sau al Direcției ajutor de stat a Consiliului Concurenței desemnată să administreze baza de date și sistemul informatic RegAS. În sensul prezentului regulament, orice referire la administrator va fi înțeleasă ca o referire la administratorul din cadrul Direcției ajutor de stat a Consiliului Concurenței;

d) bază de date - colecție de date organizate care să faciliteze căutarea și regăsirea rapidă a acestora, în vederea procesării cu ajutorul calculatorului;

e) drept de acces - categorie de drepturi alocate utilizatorilor instituționali și individuali de către Administratorul RegAS, pe baza solicitării transmise de către utilizatorul instituțional și în conformitate cu politica de acces stabilită prin prezentul regulament;

f) drepturi de scriere în baza de date RegAS - totalitatea drepturilor acordate utilizatorilor individuali de către administratorul RegAS, care permit acestora încărcarea în baza de date a măsurilor de ajutor, actelor de acordare a finanțării și a actelor de acordare a ajutoarelor, plăților, obligațiilor de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și a rambursărilor efective ale respectivelor obligații, precum și modificarea acestora, în caz de necesitate;

g) finalizare - operațiune derulată de un utilizator individual după încărcarea în baza de date RegAS a tuturor datelor și informațiilor referitoare la o măsură de ajutor, la un act de acordare a finanțării sau un act de acordare a ajutorului. Finalizarea încărcării unui formular declanșează verificarea automată a acestuia de către sistemul informatic. După finalizare, sistemul nu mai permite intervenția utilizatorului asupra acestuia;

h) măsură de ajutor - expresie generică ce desemnează o schemă de ajutor sau un ajutor ad-hoc;

i) măsură de ajutor istorică - măsură de ajutor intrată în vigoare înainte de finalul anului 2015, a cărei încărcare în RegAS este considerată de Consiliul Concurenței a fi relevantă din perspectiva verificării regulilor de cumul din domeniul ajutorului de stat/de minimis sau a îndeplinirii obligațiilor de raportare a ajutoarelor de stat pe care România le are în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene;

j) sistem informatic - sistem care permite introducerea de informații într-o bază de date, prin procedee manuale sau automat, prin transfer sau culegere automată de pe diverse suporturi de stocare, prelucrarea lor și extragerea informației sub diverse forme;

k) subadministrator - entitate nominalizată de către furnizorul sau administratorul unei măsuri de ajutor în vederea derulării unor operațiuni specifice în cadrul RegAS, operațiuni care, în mod curent, intră în sarcina primilor;

l) utilizator individual al RegAS - utilizatorul care primește drept individual de acces la RegAS, din partea administratorului, în baza unei solicitări formale transmise instituției de către utilizatorul instituțional din care acesta face parte;

m) utilizatori instituționali ai RegAS - entitățile care primesc drepturi de acces la RegAS, din partea administratorului, din oficiu sau ca urmare a unei solicitări exprese adresate acestuia;

n) validare - operațiune derulată de un validator, prin care este verificată exactitatea înregistrării în baza de date RegAS a unei măsuri de ajutor, prin confruntarea informației electronice cu formatul scris al respectivei măsuri, transmis oficial de furnizor sau inițiator Consiliului Concurenței conform prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare;

o) validator - utilizator individual din cadrul Consiliului Concurenței, căruia administratorul i-a acordat drept de validare a măsurilor de ajutor încărcate în RegAS;

p) versionare - operațiune derulată de un utilizator individual asupra unei măsuri de ajutor, unui act de acordare a finanțării sau asupra unui act de acordare a ajutorului, care modifică o înregistrare finalizată sau validată, de la caz la caz, fără a afecta însă încadrarea acestora din punctul de vedere al regulilor din domeniul ajutorului de stat, respectiv fără a modifica, de exemplu, reglementările Uniunii Europene aplicabile, obiectivele de acordare a ajutoarelor, categoriile și subcategoriile de ajutoare acordate. Versionarea implică, în general, modificări de bugete, perioade, categorii de cheltuieli eligibile.

(2) Trimiterile la noțiunile de "ajutor" sau "ajutor de stat" includ referiri la ajutoarele de stat și de minimis, ajutoarele notificate sau exceptate de la obligația notificării, inclusiv compensările pentru prestarea obligațiilor de serviciu de interes economic general sau serviciu public.

(3) Cuvintele la singular includ pluralul și pluralul include singularul.

Art. 4. -

Alți termeni și alte expresii utilizate în cadrul prezentului regulament vor fi înțelese în sensul prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, sau al reglementărilor Uniunii Europene aplicabile în domeniul ajutorului de stat.

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...