Art 29 Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS | Regulament

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  
Art 28 Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS Art 30 Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS

CAPITOLUL VII Procedura de încărcare a informațiilor în RegAS -
Art. 29. -
Derogări (1)

Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, se instituie următoarele termene de încărcare a datelor și informațiilor în RegAS:

a) măsurile de ajutor se încarcă în RegAS în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării acestora în vigoare, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare. În cazul modificării prevederii relevante din respectivul act normativ, termenul de încărcare a informațiilor referitoare la măsurile de ajutor intrate în vigoare se modifică în consecință, fără a mai fi necesară amendarea prezentului regulament;

b) informațiile referitoare la actele de acordare a finanțării se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul;

c) actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare;

d) plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv și rambursările efective ale respectivelor obligații se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data plății sau a instituirii obligației de recuperare;

e) în mod excepțional și pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la lit. b)-d) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenței, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul ajutorului și este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanțare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăților efectuate în contul acestora din urmă este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul prevăzut la lit. b)-d).

Acesta este un fragment din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat din 21.06.2016. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...