Articol unic. -

Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 61 din 14 mai 2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 21 mai 2008, cu următoarele modificări:

1. La articolul 6, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Orice măsură sau decizie de discriminare directă ori indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerată discriminatorie."

2. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor și autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor emite în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență norme privind modul de aplicare a prevederilor alin. (2) lit. b)."

3. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.500 lei la 15.000 lei încălcarea dispozițiilor art. 6 alin. (1)-(4), ale art. 7 alin. (1), (6) și (7), precum și ale art. 14."

4. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Art. 16. -

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență se fac de către CNCD, conform procedurii reglementate de Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 referitoare la prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare."

Acesta este un fragment din Legea nr. 62/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalității de tratament între femei și bărbați în ceea ce privește accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 62/2009:
Articol unic
Art 16 "
;
se încarcă...